Uzupełnienie taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.19.149

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 marca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 28 lutego 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Na mocy artykułu 4 punktu 8 i 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) oraz artykułu 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. № 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
"Taryfa Kolejowa na przewóz towarów w komunikacji pomiędzy stacjami kolei, położonych w Polsce i na obszarze W. M. Gdańska z jednej a stacjami kolei niemieckich i kolei Sarry z drugiej strony:
a)
przy przejściu bezpośredniem,
b)
tranzytem przez Czechosłowację,
c)
tranzytem przez Austrję i Czechosłowację",

stanowiąca załącznik do rozporządzenia z dn. 29 grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P. № 129, poz. 779) ulega zmianom następującym:

1)
ustęp l b) "Spisu zarządów kolejowych, biorących udział w niniejszej komunikacji" otrzymuje następujące brzmienie:

"b) Polskie koleje prywatne:

Rawicz-Kobylin (Dyrekcja Kolei Rawicz-Kobylin w Rawiczu)".

2)
ustęp 2 b) tegoż spisu uzupełnia się w porządku alfabetycznym następującą koleją:

"Weimar-Berka-Blankenhainer Eisenbahn.

3)
ustęp 3-ci § 6 w rozdziale B ma brzmieć:

"3. Przy przejściu przez odcinek Rawicz-Granica Państwa pod Rawiczem (kierunek Wehrse) przewoźne za ten odcinek, wynoszący 6 km., oblicza się według stawek taryfy wewnętrznej polskich kolei państwowych".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.