Law Journal

Ustalenie na miesiąc grudzień 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1925.117.839 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Radzymin w powiecie radzymińskim.

Dz.U.1925.117.831 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Dąbrowa w powiecie dąbrowskim w województwie krakowskiem.

Dz.U.1925.116.829 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie członków komisyj szacunkowo-rozjemczych.

Dz.U.1925.115.823 | rozporządzenie z dnia 31 października 1925 r. | Akt utracił moc

Przywrócenie w okręgu sądu apelacyjnego w Poznaniu sądów ławniczych obok sądów pokoju.

Dz.U.1925.115.821 | rozporządzenie z dnia 30 października 1925 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Wyrzysku.

Dz.U.1925.115.820 | rozporządzenie z dnia 30 października 1925 r. | Akt utracił moc

Oznaczenie najwyższych norm podatku od lokali na rok 1926.

Dz.U.1925.115.818 | rozporządzenie z dnia 26 października 1925 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie osady Zawichost w powiecie sandomierskim w poczet miast.

Dz.U.1925.115.816 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Błaszki w powiecie kaliskim.

Dz.U.1925.115.815 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Termin ogłoszenia wykazów stanowisk we władzach i urzędach państwowych na rok 1926.

Dz.U.1925.115.812 | rozporządzenie z dnia 28 października 1925 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cła wywozowego od ropy naftowej.

Dz.U.1925.114.808 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 10 marca 1924 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1925.114.806 | rozporządzenie z dnia 28 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie miary przerachowania należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek, udzielonych osadnikom wojskowym i cywilnym.

Dz.U.1925.114.805 | rozporządzenie z dnia 28 października 1925 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntu przeznaczonego pod budowę strzelnicy szkolnej dla garnizonu Grodno.

Dz.U.1925.114.802 | zarządzenie z dnia 28 października 1925 r. | Akt indywidualny

Częściowa zmiana taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

Dz.U.1925.113.800 | rozporządzenie z dnia 30 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Zm.: załącznik 3 do § 326 rozporządzenia do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

Dz.U.1925.112.798 | rozporządzenie z dnia 26 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Czersku w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dz.U.1925.112.797 | rozporządzenie z dnia 21 października 1925 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Kleczewa.

Dz.U.1925.112.795 | rozporządzenie z dnia 21 października 1925 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.

Dz.U.1925.111.794 | rozporządzenie z dnia 30 października 1925 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Wałdówko i włączenie jego terytorjum do gminy Krzywka w powiecie grudziądzkim.

Dz.U.1925.111.791 | rozporządzenie z dnia 21 października 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie z obszaru dworskiego Budy w powiecie grudziądzkim samoistnej gminy wiejskiej tej samej nazwy.

Dz.U.1925.111.790 | rozporządzenie z dnia 21 października 1925 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana cen soli.

Dz.U.1925.110.788 | rozporządzenie z dnia 19 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1925 r. (wykonanie ust. 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej).

Dz.U.1925.110.787 | rozporządzenie z dnia 21 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Dz.U.1925.109.785 | rozporządzenie z dnia 24 października 1925 r. | Akt utracił moc

Otwarcie do użytku publicznego wybudowanej normalnotorowej kolei państwowej Kutno - Płock - Radziwie.

Dz.U.1925.109.784 | rozporządzenie z dnia 24 października 1925 r. | Akt utracił moc

Ulgi taryfowe przy przejazdach powrotnych z uzdrowisk krajowych.

Dz.U.1925.109.781 | rozporządzenie z dnia 19 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie brzeskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Dz.U.1925.109.780 | rozporządzenie z dnia 21 października 1925 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie kancelarji notarjalnej z Duniłowicz do Postaw w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1925.109.779 | rozporządzenie z dnia 19 października 1925 r. | Akt utracił moc

Przepisy co do odległości budowli od dróg publicznych i co do ścieków przydrożnych.

Dz.U.1925.109.778 | rozporządzenie z dnia 17 października 1925 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. "O poborze daniny lasowej na cele odbudowy kraju".

Dz.U.1925.109.777 | rozporządzenie z dnia 17 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Zwrot ceł przy wywozie odlewów żeliwnych.

Dz.U.1925.109.776 | rozporządzenie z dnia 13 października 1925 r. | Akt utracił moc

Urzędowe blankiety wekslowe z tekstem.

Dz.U.1925.109.775 | rozporządzenie z dnia 23 września 1925 r. | Akt utracił moc

Bezpłatne odstąpienie gminie m. Stanisławowa gruntu państwowego w Stanisławowie na cele rozszerzenia ulicy.

Dz.U.1925.109.774 | rozporządzenie z dnia 14 października 1925 r. | Akt indywidualny

Zaszeregowanie do grup uposażenia niższych funkcjonarjuszów więziennych oraz ustalenie dla nich tytułów.

Dz.U.1925.109.773 | rozporządzenie z dnia 7 października 1925 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowe porozumienie o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootij. Paryż.1924.01.25.

Dz.U.1925.108.767 | umowa międzynarodowa z dnia 25 stycznia 1924 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie sądu pokoju dla spraw o lichwę wojenną w Warszawie.

Dz.U.1925.107.766 | rozporządzenie z dnia 19 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie Serji VII biletów skarbowych.

Dz.U.1925.107.765 | rozporządzenie z dnia 14 października 1925 r. | Akt utracił moc

Statystyka ruchu naturalnego ludności na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Dz.U.1925.107.764 | rozporządzenie z dnia 10 października 1925 r. | Akt utracił moc

Prenumerata za pośrednictwem poczty czasopism i wydawnictw perjodycznych, wychodzących w kraju.

Dz.U.1925.107.763 | rozporządzenie z dnia 6 października 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na miesiąc listopad 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1925.107.762 | rozporządzenie z dnia 19 października 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie z obszaru dworskiego Polska Wieś w powiecie poznańskim samoistnej gminy wiejskiej tej samej nazwy.

Dz.U.1925.107.760 | rozporządzenie z dnia 7 października 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości miejscowej sądów powiatowych w Białej i Kętach w okręgu sądu okręgowego w Wadowicach.

Dz.U.1925.106.758 | rozporządzenie z dnia 6 października 1925 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozdz. I artykułu 15 rozporządzenia o taryfie celnej.

Dz.U.1925.106.757 | rozporządzenie z dnia 24 września 1925 r. | Akt utracił moc

Obniżenie stopy podatku przemysłowego dla niektórych przedsiębiorstw handlowych.

Dz.U.1925.106.756 | rozporządzenie z dnia 7 października 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1924 r.

Dz.U.1925.106.755 | rozporządzenie z dnia 30 września 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie samodzielnej gminy wiejskiej pod nazwą "Stanisławówka" w powiecie sokalskim w województwie lwowskiem.

Dz.U.1925.106.754 | rozporządzenie z dnia 26 września 1925 r. | Akt utracił moc

Wcielenie obszaru dworskiego Zalesie w powiecie Sępolno w województwie pomorskiem do gminy wiejskiej tej samej nazwy.

Dz.U.1925.106.752 | rozporządzenie z dnia 7 października 1925 r. | Akt utracił moc