Law Journal

Utworzenie z obszaru dworskiego Polska Wieś w powiecie poznańskim samoistnej gminy wiejskiej tej samej nazwy.

Dz.U.1925.107.760 | rozporządzenie z dnia 7 października 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości miejscowej sądów powiatowych w Białej i Kętach w okręgu sądu okręgowego w Wadowicach.

Dz.U.1925.106.758 | rozporządzenie z dnia 6 października 1925 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozdz. I artykułu 15 rozporządzenia o taryfie celnej.

Dz.U.1925.106.757 | rozporządzenie z dnia 24 września 1925 r. | Akt utracił moc

Obniżenie stopy podatku przemysłowego dla niektórych przedsiębiorstw handlowych.

Dz.U.1925.106.756 | rozporządzenie z dnia 7 października 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1924 r.

Dz.U.1925.106.755 | rozporządzenie z dnia 30 września 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie samodzielnej gminy wiejskiej pod nazwą "Stanisławówka" w powiecie sokalskim w województwie lwowskiem.

Dz.U.1925.106.754 | rozporządzenie z dnia 26 września 1925 r. | Akt utracił moc

Wcielenie obszaru dworskiego Zalesie w powiecie Sępolno w województwie pomorskiem do gminy wiejskiej tej samej nazwy.

Dz.U.1925.106.752 | rozporządzenie z dnia 7 października 1925 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa do budowy kolei państwowej Bydgoszcz - Gdynia.

Dz.U.1925.106.743 | rozporządzenie z dnia 7 października 1925 r. | Akt indywidualny

Ustalenie starszeństwa byłych urzędników wojskowych Wojsk Polskich przy przemianowaniu na oficerów rezerwy.

Dz.U.1925.106.742 | rozporządzenie z dnia 7 października 1925 r. | Akt utracił moc

Warunki, wymagane dla uzyskania stopnia podporucznika w rezerwie sanitarnego, względnie weterynarji.

Dz.U.1925.106.741 | rozporządzenie z dnia 7 października 1925 r. | Akt utracił moc

Warunki przejścia oficerów w rezerwie sanitarnych i weterynarji do korpusu zawodowych oficerów sanitarnych i weterynarji.

Dz.U.1925.106.740 | rozporządzenie z dnia 7 października 1925 r. | Akt utracił moc

Warunki awansowania oficerów w rezerwie sanitarnych i weterynarji.

Dz.U.1925.106.739 | rozporządzenie z dnia 7 października 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1925.105.737 | rozporządzenie z dnia 12 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie warszawskim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.

Dz.U.1925.104.732 | rozporządzenie z dnia 30 września 1925 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1925.104.731 | rozporządzenie z dnia 7 października 1925 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie wsi Wieluń z gminy Zbirogi w powiecie kobryńskim i włączenie do gminy Kosicze w powiecie brzeskim.

Dz.U.1925.104.730 | rozporządzenie z dnia 23 września 1925 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Opalenie i przyłączenie jego terytorjum do gminy wiejskiej Opalenie w powiecie gniewskim.

Dz.U.1925.104.729 | rozporządzenie z dnia 30 września 1925 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Moraczewo i przyłączenie jego terytorjum do gminy wiejskiej Moraczewo w powiecie Leszno.

Dz.U.1925.104.728 | rozporządzenie z dnia 30 września 1925 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 1925 r. o urządzeniu kontroli gorzelni.

Dz.U.1925.103.727 | obwieszczenie z dnia 30 września 1925 r. | Akt jednorazowy

Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska II kategorji w służbie więziennej.

Dz.U.1925.103.723 | rozporządzenie z dnia 16 września 1925 r. | Akt utracił moc

Monopol spirytusowy.

Dz.U.1925.102.720 t.j. | ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zakaz przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1925.102.719 | rozporządzenie z dnia 23 września 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie samoistnej gminy wiejskiej "Malinówka" w powiecie skałackim w województwie tarnopolskiem.

Dz.U.1925.101.716 | rozporządzenie z dnia 23 września 1925 r. | Akt utracił moc

Wycofanie z obiegu biletów zdawkowych wartości 1 i 2 złotych.

Dz.U.1925.101.715 | rozporządzenie z dnia 22 września 1925 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądu pokoju w Margoninie w okręgu sądu apelacyjnego w Poznaniu.

Dz.U.1925.101.714 | rozporządzenie z dnia 18 września 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie kancelarji notarjalnej w Szarkowszczyźnie powiatu dziśnieńskiego w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1925.101.712 | rozporządzenie z dnia 18 września 1925 r. | Akt utracił moc

Warunki przenoszenia oficerów zawodowych do marynarki wojennej lub do poszczególnych jej korpusów.

Dz.U.1925.101.709 | rozporządzenie z dnia 19 września 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1925.100.708 | rozporządzenie z dnia 25 września 1925 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy o monopolu zapałczanym.

Dz.U.1925.100.707 | rozporządzenie z dnia 25 września 1925 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1925.99.703 | rozporządzenie z dnia 7 września 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie taryfy pocztowej i zmiana niektórych warunków przyjmowania przesyłek pocztowych.

Dz.U.1925.99.702 | rozporządzenie z dnia 14 września 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana siedziby urzędowej sądu powiatowego w Husiatynie w okręgu sądu okręgowego w Czortkowie.

Dz.U.1925.98.700 | rozporządzenie z dnia 24 września 1925 r. | Akt utracił moc

Taryfa i organizacja sprzedaży tytoniowych wyrobów specjalnych i importowanych.

Dz.U.1925.98.699 | rozporządzenie z dnia 18 września 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie samodzielnej gminy administracyjnej "Wolica" w powiecie przeworskim.

Dz.U.1925.98.698 | rozporządzenie z dnia 14 września 1925 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 19 konkordatu w sprawie obsadzania beneficjów proboszczowskich.

Dz.U.1925.98.696 | rozporządzenie z dnia 5 września 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Zdołbunów w powiecie zdołbunowskim.

Dz.U.1925.98.689 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1925 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie do wewnętrznego obrotu spirytusu z kampanji 1923/24 r.

Dz.U.1925.97.687 | rozporządzenie z dnia 16 września 1925 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uzupełnieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.

Dz.U.1925.97.686 | rozporządzenie z dnia 10 września 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na miesiąc październik 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1925.97.685 | rozporządzenie z dnia 19 września 1925 r. | Akt utracił moc

Grecja-Polska. Konwencja Handlowa. Warszawa.1925.04.17.

Dz.U.1925.97.683 | umowa międzynarodowa z dnia 17 kwietnia 1925 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Albanji do międzynarodowej konwencji radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 roku.

Dz.U.1925.96.680 | oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 10 marca 1925 r. w celu wykonania ustawy o monopolu spirytusowym.

Dz.U.1925.96.679 | rozporządzenie z dnia 14 września 1925 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie kontyngentów cukru za czas od 1 października 1925 r. do 30 września 1926 r.

Dz.U.1925.96.678 | rozporządzenie z dnia 14 września 1925 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności urzędowe, dokonywane na zasadzie ustawy elektrycznej.

Dz.U.1925.95.676 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zniesienie obszaru dworskiego Parchanie i wcielenie jego terytorjum do gminy Parchanie w powiecie inowrocławskim.

Dz.U.1925.95.675 | rozporządzenie z dnia 9 września 1925 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie przymusowe gruntów na rzecz Skarbu Państwa do budowy kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze.

Dz.U.1925.95.672 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 1925 r. | Akt indywidualny

Wykonanie postanowień traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją z dnia 10 listopada 1923 r.

Dz.U.1925.94.670 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1925 r. | Akt jednorazowy