Rozciągnięcie mocy obowiązującej tymczasowych przepisów służbowych dla urzędników państwowych z dnia 11 czerwca 1918 r. na... - Dz.U.1932.2.10 - OpenLEX

Rozciągnięcie mocy obowiązującej tymczasowych przepisów służbowych dla urzędników państwowych z dnia 11 czerwca 1918 r. na Ziemie Wschodnie i Ziemię Wileńską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.2.10

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1931 r.
w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej tymczasowych przepisów służbowych dla urzędników państwowych z dnia 11 czerwca 1918 r. na Ziemie Wschodnie i Ziemię Wileńską.

Na podstawia art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-publicznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 93) oraz art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 213) zarządza się co następuje:
Na obszar ziem, wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 93) i w art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 213), rozciąga się moc obowiązującą tymczasowych przepisów służbowych dla urzędników państwowych, stanowiących załącznik reskryptu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 11 czerwca 1918 r. (Dz. P. K. P. Nr. 6, poz. 13) na pracowników wykonawczej służby pocztowo-telegraficznej.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Poczt i Telegrafów.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.