Law Journal

Zmiana granic niektórych gmin wiejskich w powiecie drohiczyńskim w województwie poleskiem.

Dz.U.1925.129.932 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie izby lekarskiej wileńsko-nowogródzkiej.

Dz.U.1925.129.931 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie samoistnej gminy wiejskiej "Konopnica" w powiecie zborowskim w województwie tarnopolskiem.

Dz.U.1925.129.930 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1925.129.927 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1925.129.925 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Przywóz tytoniu z zagranicy.

Dz.U.1925.129.924 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dn. 19 maja 1925 r. w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.

Dz.U.1925.129.923 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U.1925.129.920 | ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie serji II premjowej pożyczki dolarowej.

Dz.U.1925.129.919 | ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Środki zapewnienia równowagi budżetowej.

Dz.U.1925.129.918 | ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Prowizorjum budżetowe na czas od 1 stycznia do 31 marca 1926 r.

Dz.U.1925.129.917 | ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Wyłączność portów polskich dla wychodźtwa.

Dz.U.1925.129.916 | ustawa z dnia 14 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Główna Inspekcja Kolejowa.

Dz.U.1925.129.915 | ustawa z dnia 14 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zamiana, sprzedaż i darowizna niektórych gruntów państwowych.

Dz.U.1925.129.914 | ustawa z dnia 10 grudnia 1925 r. | Akt indywidualny

Zmiana taryfy osobowej i bagażowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1925.128.913 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiany w rozmieszczeniu ewidencji katastru podatku gruntowego w okręgu izby skarbowej w Krakowie.

Dz.U.1925.127.909 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U.1925.127.908 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U.1925.127.907 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.

Dz.U.1925.127.905 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie ciążącego na Prokuratorji Generalnej obowiązku zastępowania majątków kościelnych.

Dz.U.1925.127.904 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Otwarcie tymczasowego ruchu osobowego na będącej w budowie normalnotorowej kolei państwowej Zgierz-Kutno.

Dz.U.1925.126.903 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Sądownictwo doraźne w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie.

Dz.U.1925.126.902 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Sądownictwo doraźne w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

Dz.U.1925.126.901 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Przyznanie funkcjonarjuszom niższym umundurowania za opłatą 25% jego wartości.

Dz.U.1925.126.900 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Oznaki szeregowych.

Dz.U.1925.126.899 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych.

Dz.U.1925.126.898 | ustawa z dnia 25 listopada 1925 r. | Akt jednorazowy

Trybunał Kompetencyjny.

Dz.U.1925.126.897 | ustawa z dnia 25 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Przejazdy ulgowe bezrobotnych pracowników umysłowych.

Dz.U.1925.125.896 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Ceny detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1925.125.895 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi. Genewa.1921.09.30.

Dz.U.1925.125.893 | umowa międzynarodowa z dnia 30 września 1921 r. | Akt obowiązujący

Popieranie polskiej żeglugi morskiej.

Dz.U.1925.125.891 | ustawa z dnia 25 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej o nazwie "Futor" w powiecie skałackim w województwie tarnopolskiem.

Dz.U.1925.124.890 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1925 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1925.124.889 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Regulowanie obrotu walutami zagranicznemi.

Dz.U.1925.124.888 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie kompetencji dyrekcyj ceł.

Dz.U.1925.124.887 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 lipca 1925 r. w sprawie ceł wywozowych.

Dz.U.1925.124.886 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1925 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie grodzieńskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

Dz.U.1925.124.885 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gminy miejskiej Tarnopol.

Dz.U.1925.124.883 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie maszyn i narzędzi rolniczych.

Dz.U.1925.123.880 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1925.123.879 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1925.123.878 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.1925.123.877 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1925 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie działalności okręgowego urzędu ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie na województwo nowogródzkie.

Dz.U.1925.122.876 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 23 września 1925 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1925.122.875 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1925 r. | Akt utracił moc

Konwencja Koncyljacyjna i Arbitrażowa. Helsingfors.1925.01.17.

Dz.U.1925.122.873 | umowa międzynarodowa z dnia 17 stycznia 1925 r. | Akt obowiązujący

Wykonanie ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie w zakresie przewozu poczty kolejami.

Dz.U.1925.121.870 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów sądów powiatowych w Janowie i Gródku Jagiellońskim w okręgu sądu okręgowego we Lwowie.

Dz.U.1925.120.866 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U.1925.120.863 | ustawa z dnia 28 października 1925 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie Serji VIII biletów skarbowych.

Dz.U.1925.119.862 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawowej ceny monopolowej za spirytus w kampanji 1925/6 r.

Dz.U.1925.119.861 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Najniższa oferta jako wymóg wniosku o wdrożenie postępowania ugodowego.

Dz.U.1925.119.860 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1925 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1925 r. (Dz.U.R.P. Nr 98 poz. 692).

Dz.U.1925.118.856 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 1925 r. | Akt jednorazowy

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie oszmiańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1925.118.855 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie lidzkim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1925.118.854 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatowego urzędu ziemskiego we Włoszczowej.

Dz.U.1925.118.853 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy telefonicznej za rozmowy miejscowe.

Dz.U.1925.118.852 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1925 r. | Akt jednorazowy

Rada ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1925.118.850 | rozporządzenie z dnia 1 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Protokół stanowiący o zmianie § 13 Aneksu do Części VIII Traktatu Wersalskiego. Wersal.1919.06.28.

Dz.U.1925.118.849 | umowa międzynarodowa z dnia 22 listopada 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taryfy osobowej i bagażowej na kolei Puck-Krokowo.

Dz.U.1925.117.846 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1925 r. | Akt jednorazowy

Otwarcie prawidłowego ruchu osobowego i bagażowego na normalnotorowej kolei państwowej Kutno-Strzałkowo.

Dz.U.1925.117.845 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Zm.: § 2 rozporządzenia z dnia 13 października 1925 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie odlewów żeliwnych.

Dz.U.1925.117.843 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1925 r. | Akt utracił moc

Cennik detalicznej sprzedaży kolekcyj papierosowych.

Dz.U.1925.117.842 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1925 r. | Akt utracił moc