Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.

Dz.U.1970.5.38 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1970 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.

Dz.U.1970.5.37 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1970 r. | Akt jednorazowy

Polska Akademia Nauk.

Dz.U.1970.4.35 t.j. | ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. | Akt utracił moc

Obsada łodzi i tratw ratunkowych morskich statków pasażerskich oraz wydawanie świadectw ratownika.

Dz.U.1970.4.34 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 1970 r. | Akt utracił moc

Określenie miejscowości, na których obszarze księgi wieczyste utraciły moc prawną.

Dz.U.1970.4.33 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1970 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów. Genewa.1956.12.14.

Dz.U.1970.4.29 | umowa międzynarodowa z dnia 14 grudnia 1956 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz podróżnych. Genewa.1956.12.14.

Dz.U.1970.4.27 | umowa międzynarodowa z dnia 14 grudnia 1956 r. | Akt obowiązujący

Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego pracownikom biur projektów w roku 1970.

Dz.U.1970.3.21 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1970 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Ostrołęce rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1970.3.20 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Dz.U.1970.3.19 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1970 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.

Dz.U.1970.3.18 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1970 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1970.3.17 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1970 r. | Akt jednorazowy

Zasady przejmowania terenów budowlanych na obszarach wsi na własność Państwa.

Dz.U.1970.3.16 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1970 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie polskiej strefy rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1970.3.14 | ustawa z dnia 12 lutego 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o kolejach.

Dz.U.1970.3.13 | ustawa z dnia 12 lutego 1970 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1970.3.12 | ustawa z dnia 12 lutego 1970 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Węgier do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U.1970.2.11 | oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1970 r. | Akt jednorazowy

Bułgaria-Polska. Konwencja w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin. Sofia.1968.12.06.

Dz.U.1970.2.7 | umowa międzynarodowa z dnia 6 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Dz.U.1970.1.6 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1966 r. | Akt utracił moc

Obowiązki uspołecznionych zakładów pracy w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności.

Dz.U.1970.1.5 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1970 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej im. Leona Schillera w Łodzi.

Dz.U.1970.1.3 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1969 r. | Akt jednorazowy

W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Konwencja o świadczeniach zdrowotnych. Warszawa.1967.07.21.

Dz.U.1970.1.1 | umowa międzynarodowa z dnia 21 lipca 1967 r. | Akt obowiązujący

Zmiana stawek opłat sądowych w sprawach karnych.

Dz.U.1969.37.326 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Regulamin czynności sądów wojewódzkich i powiatowych w sprawach cywilnych i karnych.

Dz.U.1969.37.325 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Puławach.

Dz.U.1969.37.324 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Powszechnej Kasy Oszczędności płatnikiem opłaty skarbowej od niektórych weksli.

Dz.U.1969.37.321 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie poznańskim.

Dz.U.1969.37.320 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie łódzkim.

Dz.U.1969.37.319 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie kieleckim.

Dz.U.1969.37.318 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Zambrowa w powiecie zambrowskim i Olecka w powiecie oleckim w województwie białostockim.

Dz.U.1969.37.317 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów leskiego i ustrzyckiego w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1969.37.315 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów radomskiego i kozienickiego w województwie kieleckim.

Dz.U.1969.37.314 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie lubelskim.

Dz.U.1969.37.313 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw lubelskiego i warszawskiego.

Dz.U.1969.37.312 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Utrzymanie w mocy na okres przejściowy niektórych dotychczasowych przepisów prawa karnego.

Dz.U.1969.37.311 | ustawa z dnia 22 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1970.

Dz.U.1969.36.310 | ustawa z dnia 22 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądom Powiatowym w Szczecinku i w Starogardzie Szczecińskim rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1969.35.303 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie wrocławskim.

Dz.U.1969.35.301 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie gdańskim.

Dz.U.1969.35.300 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwach katowickim, łódzkim i wrocławskim.

Dz.U.1969.35.298 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Gdyni w województwie gdańskim.

Dz.U.1969.35.297 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Albanii do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r.

Dz.U.1969.34.290 | oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1969 r. | Akt jednorazowy

Warunki zdrowotne wymagane od osób zatrudnionych na polskich statkach morskich.

Dz.U.1969.34.287 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Wysokość zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Dz.U.1969.34.286 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych. Haga.1961.10.05.

Dz.U.1969.34.284 | umowa międzynarodowa z dnia 5 października 1961 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych. Londyn.1966.04.05.

Dz.U.1969.33.282 | umowa międzynarodowa z dnia 2 października 1969 r. | Akt obowiązujący

Konwencja europejska dotycząca postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych. Genewa.1960.12.09.

Dz.U.1969.33.280 | umowa międzynarodowa z dnia 9 grudnia 1960 r. | Akt obowiązujący