Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.1969.2.13 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1969.1.12 | oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym we Wrocławiu.

Dz.U.1969.1.7 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Określenie państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dz.U.1969.1.6 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Obliczanie podstawy wymiaru kolejowej emerytury lub renty.

Dz.U.1969.1.5 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Przedsiębiorstwa lasów państwowych oraz jednostka grupująca te przedsiębiorstwa.

Dz.U.1969.1.3 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Uposażenia i kwalifikacje naczelnych lekarzy uzdrowisk.

Dz.U.1969.1.2 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1968 r. | Akt utracił moc

Postępowanie o świadczenia emerytalne i zasady wypłaty tych świadczeń.

Dz.U.1968.48.347 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dz.U.1968.48.346 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przejmowania budynków w zarząd państwowy.

Dz.U.1968.48.345 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie niektórych miast w województwie zielonogórskim.

Dz.U.1968.48.344 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i połączenie niektórych miast w województwach warszawskim i katowickim.

Dz.U.1968.48.343 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwach katowickim, rzeszowskim i warszawskim.

Dz.U.1968.48.342 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwach olsztyńskim, kieleckim i warszawskim.

Dz.U.1968.48.340 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1969.

Dz.U.1968.47.338 | ustawa z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Dz.U.1968.46.337 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Komitetu Nauki i Techniki.

Dz.U.1968.46.336 | ustawa z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o stopniach naukowych i tytułach naukowych.

Dz.U.1968.46.335 | ustawa z dnia 20 grudnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o szkolnictwie wyższym.

Dz.U.1968.46.334 | ustawa z dnia 20 grudnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic niektórych miast w województwie koszalińskim.

Dz.U.1968.45.331 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie bydgoskim.

Dz.U.1968.45.330 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów strzeleckiego w województwie opolskim i gliwickiego w województwie katowickim.

Dz.U.1968.45.329 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Bielsko-Biała w województwie katowickim.

Dz.U.1968.45.328 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Bydgoszczy, Grudziądza i Inowrocławia w województwie bydgoskim.

Dz.U.1968.45.327 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Warunki wymagane do uzyskania emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych na statkach żeglugi powietrznej.

Dz.U.1968.45.326 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1968 r. | Akt utracił moc

Ustalenie okresu, w którym powstanie inwalidztwa uprawnia do renty inwalidzkiej.

Dz.U.1968.44.321 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1968 r. | Akt utracił moc

Odpowiedzialność służbowa i dyscyplinarna pracowników rad narodowych.

Dz.U.1968.44.319 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Szczególne uprawnienia żołnierzy i ich rodzin.

Dz.U.1968.44.318 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1968 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie okresu ustanowienia biegłych sądowych.

Dz.U.1968.43.317 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.

Dz.U.1968.43.314 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Dz.U.1968.43.313 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1968.43.312 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1968 r. | Akt jednorazowy

Uznanie "Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1968.43.310 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1968 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Dz.U.1968.43.309 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1968 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic niektórych miast w województwie szczecińskim.

Dz.U.1968.42.297 | rozporządzenie z dnia 26 października 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Ujazd w powiecie strzeleckim, województwie opolskim.

Dz.U.1968.42.296 | rozporządzenie z dnia 26 października 1968 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Nigeru do Protokołu dotyczącego przypadku bezpaństwowości, sporządzonego w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.

Dz.U.1968.41.292 | oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1968 r. | Akt jednorazowy

Paszporty konsularne.

Dz.U.1968.41.291 | rozporządzenie z dnia 16 października 1968 r. | Akt utracił moc

Wzory paszportów i dokumentów podroży.

Dz.U.1968.41.290 | rozporządzenie z dnia 15 października 1968 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb zaliczania niektórych okresów do okresów zatrudnienia.

Dz.U.1968.40.286 | rozporządzenie z dnia 17 października 1968 r. | Akt utracił moc

Określenie chorób uprawniających do renty z tytułu wypadku w związku ze służbą wojskową.

Dz.U.1968.40.285 | rozporządzenie z dnia 15 października 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaliczek na podatki.

Dz.U.1968.40.284 | rozporządzenie z dnia 8 października 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.

Dz.U.1968.39.280 | rozporządzenie z dnia 4 października 1968 r. | Akt jednorazowy

Konwencja (nr 91) dotycząca płatnych urlopów marynarzy (zrewidowana w 1949 r.). Genewa.1949.06.18.

Dz.U.1968.39.277 | umowa międzynarodowa z dnia 18 czerwca 1949 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Maroka do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Dz.U.1968.38.276 | oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1968 r. | Akt jednorazowy