Dziennik Ustaw

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru.

Dz.U.1976.10.55 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1976 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Brazylii do Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.

Dz.U.1976.9.53 | oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. | Akt jednorazowy

Skład komisji poborowych i wynagrodzenie za udział w pracach tych komisji.

Dz.U.1976.9.49 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Pakistan-Polska. Umowa o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu. Warszawa.1974.10.25.

Dz.U.1976.9.47 | umowa międzynarodowa z dnia 25 października 1974 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczna żegluga statków morskich w rejonach skupienia tras żeglugowych i nasilonego ruchu statków.

Dz.U.1976.8.42 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1976 r. | Akt utracił moc

Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego. Montreal.1971.09.23.

Dz.U.1976.8.37 | umowa międzynarodowa z dnia 23 września 1971 r. | Akt obowiązujący

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1976.7.36 t.j. | konstytucja z dnia 22 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Terytorialny zakres działania okręgowych komisji kontroli zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1976.6.30 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1976.5.29 | ustawa konstytucyjna z dnia 10 lutego 1976 r. | Akt jednorazowy

Opodatkowanie przychodów indywidualnych rybaków morskich i zalewowych.

Dz.U.1976.4.25 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie niektórych substancji do środków odurzających.

Dz.U.1976.4.24 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Wolne obszary celne.

Dz.U.1976.4.23 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia pracownicze osób wykonujących pracę nakładczą.

Dz.U.1976.3.19 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1975 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania komend straży pożarnych oraz komendanta gminnego straży pożarnych.

Dz.U.1976.2.17 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego.

Dz.U.1976.2.16 | uchwała z dnia 17 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych.

Dz.U.1976.2.15 | ustawa z dnia 17 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Upływ kadencji rad narodowych stopnia wojewódzkiego.

Dz.U.1976.2.14 | ustawa z dnia 17 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Myszkowa w województwie częstochowskim i miasta Konina w województwie konińskim.

Dz.U.1976.1.13 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Kostrzyna w województwie gorzowskim.

Dz.U.1976.1.11 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego.

Dz.U.1976.1.9 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe szczepienia ochronne.

Dz.U.1976.1.8 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Mongolia-Polska. Układ o przyjaźni i współpracy. Ułan Bator.1975.07.04.

Dz.U.1976.1.3 | umowa międzynarodowa z dnia 4 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Stosowanie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U.1975.46.257 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1975.46.256 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Tryb ustalania uprawnień do świadczeń przysługujących kombatantom i więźniom obozów koncentracyjnych.

Dz.U.1975.46.255 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Dz.U.1975.46.254 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.

Dz.U.1975.46.252 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.1975.46.251 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Fundusz ubezpieczenia społecznego niektórych grup ludności.

Dz.U.1975.46.249 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.

Dz.U.1975.46.248 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.

Dz.U.1975.46.247 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1975.46.246 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Ulgi podatkowe z tytułu inwestycji.

Dz.U.1975.46.244 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Wykonanie przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U.1975.46.243 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Podatek wyrównawczy.

Dz.U.1975.46.242 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Opłata skarbowa.

Dz.U.1975.46.241 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie spedycji krajowej.

Dz.U.1975.45.240 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U.1975.45.236 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U.1975.45.234 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Termin zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U.1975.45.233 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1975.45.231 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Ulgi podatkowe z tytułu inwestycji.

Dz.U.1975.45.230 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Niektóre podatki i opłaty terenowe.

Dz.U.1975.45.229 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Podatek od spadków i darowizn.

Dz.U.1975.45.228 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Podatek wyrównawczy.

Dz.U.1975.45.227 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Opłata skarbowa.

Dz.U.1975.45.226 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1976.

Dz.U.1975.44.225 | ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Preferencyjne stawki celne.

Dz.U.1975.43.224 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zryczałtowanie podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.

Dz.U.1975.43.222 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1975 r. | Akt utracił moc