Law Journal

Zmiana granic miasta Jaworzno w województwie krakowskim.

Dz.U.1974.37.221 | rozporządzenie z dnia 5 października 1974 r. | Akt utracił moc

Postępowanie przed inspektorami pracy o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Dz.U.1974.37.220 | rozporządzenie z dnia 20 września 1974 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzanie.

Dz.U.1974.37.219 | rozporządzenie z dnia 20 września 1974 r. | Akt utracił moc

Kwoty wynagrodzenia za pracę wolne od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne.

Dz.U.1974.37.217 | rozporządzenie z dnia 20 września 1974 r. | Akt utracił moc

Zaliczanie poprzedniego zatrudnienia do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Dz.U.1974.37.216 | rozporządzenie z dnia 20 września 1974 r. | Akt utracił moc

Praca w niedziele i święta w placówkach handlu detalicznego i w zakładach świadczących usługi dla ludności.

Dz.U.1974.36.213 | rozporządzenie z dnia 28 września 1974 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie przez Sudan Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

Dz.U.1974.35.210 | oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1974 r. | Akt jednorazowy

Zmiana stawek opłat stałych pobieranych przez izby morskie w postępowaniu rejestrowym.

Dz.U.1974.35.206 | rozporządzenie z dnia 16 września 1974 r. | Akt utracił moc

Pilotaż morski.

Dz.U.1974.35.205 | rozporządzenie z dnia 16 września 1974 r. | Akt utracił moc

Wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego mimo niedołączenia do wniosku o wywłaszczenie niektórych dokumentów.

Dz.U.1974.35.204 | rozporządzenie z dnia 3 września 1974 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie w Politechnikę Rzeszowską imienia Ignacego Łukasiewicza .

Dz.U.1974.34.201 | rozporządzenie z dnia 19 września 1974 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach w Politechnikę Świętokrzyską.

Dz.U.1974.34.200 | rozporządzenie z dnia 19 września 1974 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku w Politechnikę Białostocką.

Dz.U.1974.34.199 | rozporządzenie z dnia 19 września 1974 r. | Akt utracił moc

Mongolia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1974.02.18.

Dz.U.1974.34.197 | umowa międzynarodowa z dnia 18 lutego 1974 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie obowiązku meldunkowego i prowadzenie ewidencji ludności.

Dz.U.1974.33.196 | rozporządzenie z dnia 20 września 1974 r. | Akt utracił moc

Dokumenty stwierdzające tożsamość.

Dz.U.1974.33.195 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1974 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Omanu do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1974.32.192 | oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach. Gdańsk.1973.09.13.

Dz.U.1974.32.188 | umowa międzynarodowa z dnia 13 września 1973 r. | Akt utracił moc

Polepszenie stanu sanitarnego i czystości oraz zapobieganie zakaźnym chorobom psów na obszarze miast.

Dz.U.1974.31.186 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1974 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast stanowiących powiaty w województwach katowickim, lubelskim i opolskim.

Dz.U.1974.31.185 | rozporządzenie z dnia 5 września 1974 r. | Akt utracił moc

Uznanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1974.31.184 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1974 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.

Dz.U.1974.30.176 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1974.30.173 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Świadectwa pochodzenia zwierzyny.

Dz.U.1974.29.171 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1974 r. | Akt utracił moc

Zmiana obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Lesku i Sanoku.

Dz.U.1974.29.170 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1974 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek.

Dz.U.1974.29.167 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1974 r. | Akt utracił moc

Realizacja niektórych płatności w stosunkach z zagranicą za pośrednictwem Polskiego Związku Motorowego.

Dz.U.1974.28.161 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.

Dz.U.1974.28.160 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1974 r. | Akt jednorazowy

Amnestia.

Dz.U.1974.27.159 | ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. | Akt utracił moc

Zaopatrywanie ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Dz.U.1974.26.154 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdańsku.

Dz.U.1974.26.153 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1974 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów Prawa lokalowego.

Dz.U.1974.26.152 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1974 r. | Akt utracił moc

Składanie ślubowania przy pierwszym mianowaniu na stanowisko nauczyciela akademickiego.

Dz.U.1974.25.150 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1974 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Państwowym Biurom Notarialnym w Stalowej Woli i Tarnobrzegu prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1974.25.149 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1974 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku.

Dz.U.1974.25.148 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1974 r. | Akt utracił moc

Pakistan-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej. Islamabad.1973.03.02.

Dz.U.1974.25.146 | umowa międzynarodowa z dnia 2 lutego 1973 r. | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.

Dz.U.1974.24.142 | ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.

Dz.U.1974.23.140 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1974 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U.1974.23.139 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1974 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.1974.23.138 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1974 r. | Akt jednorazowy

Cypr-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury. Nikozja.1973.02.01.

Dz.U.1974.23.136 | umowa międzynarodowa z dnia 1 lutego 1973 r. | Akt obowiązujący

Ograniczenie palenia tytoniu ze względów zdrowotnych.

Dz.U.1974.22.135 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1974 r. | Akt utracił moc