Law Journal

Czasowy zakaz sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U.1987.34.190 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Kaucja zabezpieczająca pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

Dz.U.1987.36.206 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów Prawa lokalowego.

Dz.U.1987.36.203 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz składki na to ubezpieczenie.

Dz.U.1987.37.211 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

Dz.U.1987.35.194 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.

Dz.U.1987.35.193 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1987 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Dz.U.1988.5.41 | oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1987 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1987.34.191 | obwieszczenie z dnia 31 października 1987 r. | Akt jednorazowy

Odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych.

Dz.U.1987.34.189 | rozporządzenie z dnia 26 października 1987 r. | Akt utracił moc

Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle.

Dz.U.1987.33.182 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt utracił moc

Przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze".

Dz.U.1987.33.185 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.

Dz.U.1987.33.179 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.1987.33.178 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Dz.U.1987.33.173 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Dz.U.1987.33.175 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Przemysłu.

Dz.U.1987.33.172 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Rynku Wewnętrznego.

Dz.U.1987.33.177 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności.

Dz.U.1987.33.174 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

Dz.U.1987.33.176 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego.

Dz.U.1987.33.184 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wspólnoty Węgla Kamiennego.

Dz.U.1987.33.183 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre ustawy regulujące funkcjonowanie gospodarki narodowej.

Dz.U.1987.33.181 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U.1987.33.186 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.

Dz.U.1987.33.180 | ustawa z dnia 23 października 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania dozoru w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową.

Dz.U.1987.35.199 | rozporządzenie z dnia 22 października 1987 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo żeglugi statków morskich.

Dz.U.1987.32.171 | rozporządzenie z dnia 14 października 1987 r. | Akt utracił moc

Konwencja o systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów. Moskwa.1987.10.14.

Dz.U.1989.39.212 | umowa międzynarodowa z dnia 14 października 1987 r. | Akt obowiązujący

Ogólne zasady kształtowania sieci instytucji i placówek upowszechniania kultury.

Dz.U.1987.34.187 | rozporządzenie z dnia 12 października 1987 r. | Akt utracił moc

Nasiennictwo.

Dz.U.1987.31.166 | ustawa z dnia 10 października 1987 r. | Akt utracił moc

Nadanie Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej w Łodzi imienia Władysława Strzemińskiego.

Dz.U.1987.28.157 | ustawa z dnia 25 września 1987 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy tryb i zasady zlecania zamówień rządowych do 1990 r. oraz ich realizacja.

Dz.U.1987.29.160 | rozporządzenie z dnia 22 września 1987 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania referendum.

Dz.U.1987.28.158 | uchwała z dnia 17 września 1987 r. | Akt utracił moc

Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Montreal.1987.09.16.

Dz.U.1992.98.490 | umowa międzynarodowa z dnia 16 września 1987 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady wydawania przez apteki leków i artykułów sanitarnych.

Dz.U.1987.29.162 | rozporządzenie z dnia 16 września 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U.1987.27.153 | rozporządzenie z dnia 11 września 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Dz.U.1987.27.154 | rozporządzenie z dnia 10 września 1987 r. | Akt jednorazowy

Zasady tworzenia sieci szkolnej.

Dz.U.1987.26.149 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1987 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin.

Dz.U.1987.26.145 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.1987.26.148 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1987 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie.

Dz.U.1987.26.150 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych.

Dz.U.1987.26.147 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.

Dz.U.1987.25.143 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1987 r. | Akt jednorazowy

Zasady finansowania działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz.U.1987.27.155 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1987 r. | Akt utracił moc

Kambodża-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1987.07.23.

Dz.U.1989.62.372 | umowa międzynarodowa z dnia 23 lipca 1987 r. | Akt obowiązujący

Ogólne zasady kredytowania budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U.1987.23.132 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1987 r. | Akt utracił moc

Jednostki innowacyjno-wdrożeniowe.

Dz.U.1987.22.126 | ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. | Akt utracił moc

Narodowy Spis Powszechny 1988 r.

Dz.U.1987.22.129 | ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. | Akt utracił moc

Państwowe instytucje filmowe.

Dz.U.2017.2006 t.j. | ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o wyższym szkolnictwie wojskowym.

Dz.U.1987.22.128 | ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo lokalowe.

Dz.U.1987.21.124 | ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. | Akt utracił moc

Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dz.U.2020.627 t.j. | ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dz.U.1987.19.116 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1987 r. | Akt jednorazowy