Law Journal

Przekazywanie informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych.

Dz.U.2004.153.1611 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Równoważniki pieniężne przysługujące w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie.

Dz.U.2004.153.1615 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wojskowych komisji lekarskich oraz określenie ich siedzib, zasięgu działania i właściwości.

Dz.U.2004.151.1594 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Wzory licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisy z tych licencji.

Dz.U.2004.153.1612 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.2004.152.1601 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.

Dz.U.2004.158.1659 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych.

Dz.U.2004.160.1669 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2004.148.1558 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

Dz.U.2004.158.1657 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2004.148.1560 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2004.148.1562 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2004.145.1541 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana siedziby Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie.

Dz.U.2004.150.1589 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń.

Dz.U.2004.158.1658 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.

Dz.U.2004.149.1567 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki i tryb udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.2004.150.1569 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego.

Dz.U.2004.156.1638 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla umieszczania na rynku zwierząt i produktów akwakultury.

Dz.U.2004.158.1656 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Dz.U.2004.150.1570 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Dz.U.2004.150.1571 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Dz.U.2004.150.1572 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

Dz.U.2004.150.1573 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Świadectwa zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu.

Dz.U.2004.156.1637 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 22/03.

Dz.U.2004.152.1610 | wyrok z dnia 21 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa drobiowego.

Dz.U.2004.156.1636 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

Dz.U.2004.153.1617 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Obszary wchodzące w skład poszczególnych centrów interwencyjnych.

Dz.U.2004.152.1606 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie dzienników statku o polskiej przynależności.

Dz.U.2004.162.1696 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wzór formularza wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji oraz fotografie dołączane do wniosku.

Dz.U.2004.165.1733 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.

Dz.U.2004.162.1694 | ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie na stopnie wojskowe.

Dz.U.2004.150.1584 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie części poborowych do rezerwy.

Dz.U.2004.150.1583 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2004.150.1587 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2004.162.1692 | ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2004.162.1691 | ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawa o kredycie konsumenckim.

Dz.U.2004.162.1693 | ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo łowieckie.

Dz.U.2004.172.1802 | ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o notariacie.

Dz.U.2004.147.1547 | ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe umundurowanie, ubiór, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych.

Dz.U.2004.150.1582 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Nabywanie przez poborowych kwalifikacji przydatnych w wojsku.

Dz.U.2004.150.1581 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Należności pieniężne żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa.

Dz.U.2004.162.1698 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.U.2004.150.1580 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Dz.U.2017.1129 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Służba wojskowa żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Dz.U.2004.148.1552 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.

Dz.U.2004.137.1460 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 43/03.

Dz.U.2004.145.1545 | wyrok z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

Dz.U.2004.150.1590 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja wojskowa świadczeń na rzecz obrony.

Dz.U.2004.148.1556 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Nadawanie, potwierdzanie, podwyższanie i utrata klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2004.148.1555 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Tryb dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.

Dz.U.2004.145.1542 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 17/03.

Dz.U.2004.144.1530 | wyrok z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 21/03.

Dz.U.2004.144.1531 | wyrok z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Dz.U.2004.134.1426 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2004.134.1427 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki i Pracy.

Dz.U.2004.134.1428 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2004.134.1429 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury.

Dz.U.2004.134.1430 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Informatyzacji.

Dz.U.2004.134.1431 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Polityki Społecznej.

Dz.U.2004.134.1432 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2004.134.1433 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

Dz.U.2004.134.1434 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2004.134.1435 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2004.134.1436 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2004.134.1437 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc