Law Journal

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.436 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta.

Dz.U.2020.418 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Dz.U.2020.429 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Dz.U.2020.423 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2020.421 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie studiów.

Dz.U.2020.420 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni medycznych.

Dz.U.2020.406 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni służb państwowych.

Dz.U.2020.408 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego.

Dz.U.2020.487 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2020.407 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

Dz.U.2020.409 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Dokumenty związane z czynnościami bankowymi, sporządzane na informatycznych nośnikach danych.

Dz.U.2020.476 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Turnusy readaptacyjno-kondycyjne dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy.

Dz.U.2020.393 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Wzory dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

Dz.U.2020.430 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

Dz.U.2020.375 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych.

Dz.U.2020.377 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Dz.U.2020.390 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej.

Dz.U.2020.363 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Turnusy readaptacyjno-kondycyjne dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy.

Dz.U.2020.388 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2020.362 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw Szczytu Bałkanów Zachodnich.

Dz.U.2020.676 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej.

Dz.U.2020.451 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 22/19.

Dz.U.2020.413 | wyrok z dnia 4 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2020.369 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2020.368 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Dz.U.2020.370 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

Dz.U.2020.354 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO.

Dz.U.2020.345 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Dz.U.2020.325 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2020.341 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie obniżonych opłat konsularnych.

Dz.U.2020.328 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2020.372 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.

Dz.U.2020.324 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2020.314 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez ministra.

Dz.U.2020.385 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

Dz.U.2020.355 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy