Law Journal

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2020.572 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.566 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Dz.U.2020.565 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego.

Dz.U.2020.573 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Dz.U.2020.569 | ustawa z dnia 31 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Szkolenia dla pracowników centrum usług społecznych.

Dz.U.2020.664 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

Dz.U.2020.646 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta.

Dz.U.2020.554 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2020.591 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2020.588 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2020.547 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2020.556 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy.

Dz.U.2020.543 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych.

Dz.U.2020.544 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Standard organizacyjny opieki w izolatoriach.

Dz.U.2021.965 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 marca 2020 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ubieganie się weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Dz.U.2020.609 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Dz.U.2020.540 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dz.U.2020.534 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

Dz.U.2020.538 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Dz.U.2020.533 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Dz.U.2020.529 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Dz.U.2020.531 | rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni służb państwowych.

Dz.U.2020.525 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2020.552 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakaz w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.521 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Dz.U.2020.522 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Bazy danych dotyczące zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Dz.U.2020.632 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

Dz.U.2020.510 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków skażających alkohol etylowy.

Dz.U.2020.501 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych.

Dz.U.2020.500 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Odwołanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Dz.U.2020.490 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Dz.U.2020.491 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Zgierz w województwie łódzkim.

Dz.U.2020.503 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dz.U.2020.498 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Ministerstwa Klimatu.

Dz.U.2020.499 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Klimatu.

Dz.U.2020.495 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2020.494 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Środowiska.

Dz.U.2020.497 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych.

Dz.U.2020.496 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Metody oznaczeń próbek niezbędnych do kontroli bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Dz.U.2020.931 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczególne zasady rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2020.541 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2020.485 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.482 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2020 r. | Akt jednorazowy