Law Journal

Gminy, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa.

Dz.U.2020.331 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Dz.U.2020.258 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Dz.U.2020.291 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustawa budżetowa na rok 2020.

Dz.U.2020.571 | ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Dz.U.2020.1492 | ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw infrastruktury sportowej.

Dz.U.2020.235 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

Dz.U.2020.244 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Ochrona roślin przed agrofagami.

Dz.U.2021.256 t.j. | ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dz.U.2021.147 t.j. | ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

Dz.U.2020.278 | ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.2020.268 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.288 | ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.400 | ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.471 | ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2020.222 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2020.221 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2020.271 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt jednorazowy

Granice Morskiego Portu Wojennego Gdynia.

Dz.U.2020.304 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Granice Morskiego Portu Wojennego Hel-Zachód.

Dz.U.2020.302 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Granice Morskiego Portu Wojennego Świnoujście.

Dz.U.2020.303 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Granice Morskiego Portu Wojennego Ustka.

Dz.U.2020.301 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dz.U.2020.248 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Instytutowi NIEDZIELA.

Dz.U.2020.263 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r.

Dz.U.2020.228 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2020.281 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.184 | postanowienie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2020.198 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2020 r. | Akt utracił moc

Postępowanie przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.

Dz.U.2020.192 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2020.187 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Pozbawianie strzeleckiej broni palnej cech użytkowych.

Dz.U.2020.272 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino.

Dz.U.2020.257 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie i dokumentowanie niektórych czynności przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2020.205 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Dz.U.2020.208 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wykaz wspólnych testów wraz z przyporządkowanymi im polskimi kwalifikacjami.

Dz.U.2020.216 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych.

Dz.U.2020.225 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Wierzchlas w województwie łódzkim.

Dz.U.2020.149 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Dz.U.2020.207 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Dz.U.2020.381 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2020.156 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Karty daktyloskopijne.

Dz.U.2020.173 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2020.280 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2020-2022.

Dz.U.2020.212 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych przez Policję.

Dz.U.2020.169 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.284 | ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.285 | ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.150 | ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.322 | ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Dz.U.2020.412 | ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy