Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2005.13.54 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2005.8.52 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wycofanie z użytku nieaktualnych przepisów o przejazdach i przewozach na koszt wojska.

Dz.Urz.MON.2005.16.153 | decyzja z dnia 26 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Uznanie praktyki stosowanej przez AP Edukacja Sp. z o.o. w Ł. za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2005.3.36 | decyzja z dnia 25 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Uznanie praktyki stosowanej przez Gminę S. za ograniczającą konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2005.3.37 | decyzja z dnia 25 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Zespołowi do spraw Lecznictwa i Orzecznictwa Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.8.56 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Zespołowi do spraw Lecznictwa i Orzecznictwa Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.8.56 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kapituły do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

Dz.Urz.MK.2005.4.47 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kapituły do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

Dz.Urz.MK.2005.4.47 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kapituły do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

Dz.Urz.MK.2005.4.47 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kapituły do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

Dz.Urz.MK.2005.4.47 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Procedury stosowane przy wydawaniu Certyfikatu Członka Załogi - CREW MEMBER CERTIFICATE - CMC.

Dz.Urz.ULC.2005.10.41 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 13 Elbląskiego pułku przeciwlotniczego.

Dz.Urz.MON.2005.16.148 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 31 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2005.16.151 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Stargardzie Szczecińskim.

Dz.Urz.MK.2005.4.42 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie zespołu szkół muzycznych w Stargardzie Szczecińskim.

Dz.Urz.MK.2005.4.43 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2005.4.72 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.URTiP.2005.9.32 | uchwała z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.10.107 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.8.52 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.Urz.ULC.2005.9.39 | ogłoszenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.Urz.ULC.2005.9.39 | ogłoszenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.8.53 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia Ramowego Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2005.7/8.57 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Proszowicach.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.19 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rachunku bankowego dochodów własnych.

Dz.Urz.ULC.2005.9.40 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rachunku bankowego dochodów własnych.

Dz.Urz.ULC.2005.9.40 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Kolegium Redakcyjne miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2010.16.98 t.j. | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dz.Urz.MK.2005.4.41 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.16.147 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zasad zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen.

Dz.Urz.KGP.2005.14.96 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2005.9.90 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.8.51 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Dz.Urz.MEiN.2005.3.18 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dz.Urz.ULC.2005.9.38 | ogłoszenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Dz.Urz.ULC.2005.9.38 | ogłoszenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Tablice i pieczęcie urzędowe używane w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.18 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Tablice i pieczęcie urzędowe używane w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.18 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka.

Dz.Urz.ULC.2005.9.36 | ogłoszenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka.

Dz.Urz.ULC.2005.9.36 | ogłoszenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Zielona Góra - Babimost.

Dz.Urz.ULC.2005.9.37 | ogłoszenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Zielona Góra - Babimost.

Dz.Urz.ULC.2005.9.37 | ogłoszenie z dnia 19 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.8.57 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Likwidacja Agencji Produkcji Filmowej w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2005.4.39 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Agencji Produkcji Filmowej w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2005.4.39 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Agencji Produkcji Filmowej w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2005.4.39 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Agencji Produkcji Filmowej w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2005.4.39 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Agencji Produkcji Filmowej w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2005.4.39 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Agencji Produkcji Filmowej w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2005.4.39 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Agencji Scenariuszowej w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2005.4.40 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Agencji Scenariuszowej w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2005.4.40 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Agencji Scenariuszowej w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2005.4.40 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Filmu Polskiego - Agencji Promocji w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2005.4.38 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Filmu Polskiego - Agencji Promocji w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2005.4.38 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Filmu Polskiego - Agencji Promocji w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2005.4.38 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Przekazanie Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości we Wrocławiu, niezbędnej do wykonywania zadań statutowych.

Dz.Urz.MON.2005.16.146 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Warszawa im. Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.ULC.2005.9.35 | ogłoszenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Warszawa im. Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.ULC.2005.9.35 | ogłoszenie z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Utworzenie dla Wyższego Urzędu Górniczego wydzielonego rachunku dochodów własnych.

Dz.Urz.WUG.2005.8.31 | decyzja z dnia 18 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.8.56 | komunikat z dnia 17 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.9.100 | komunikat z dnia 17 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2005.8.34 | komunikat z dnia 17 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie składu Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MK.2005.4.45 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie składu Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MK.2005.4.46 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2006 r.

Dz.Urz.MI.2005.9.60 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem.

Dz.Urz.WUG.2005.8.30 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy