Ekwiwalent pieniężny wypłacany w 2006 r. za przedmioty mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.7.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2006 r.

DECYZJA Nr 135/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 kwietnia 2006 r.
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego w 2006 r. za przedmioty mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych

Generalny Zarząd Logistyki - P4

Na podstawie § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 58, poz. 619 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 147), ustala się, co następuje:

1.
Pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład oddziałów wart cywilnych, działających na terenach wojskowych jednostek budżetowych resortu obrony narodowej, wypłaca się w 2006 r. ekwiwalent pieniężny za:
1)
przedmioty umundurowania nie wydane w naturze;
2)
użytkowanie umundurowania przez okres dłuższy, aniżeli ustalony czas używalności.
2.
Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w pkt 1, ustala się na podstawie stawek określonych w załączniku do decyzji.
3.
Wysokość stawek ekwiwalentu pieniężnego, o których mowa w pkt 2, obowiązuje od dnia 1 maja 2006 r. do dnia 30 kwietnia 2007 r.
4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2006 r.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA

kalkulacyjna cen i stawek ekwiwalentu pieniężnego, wypłacanego w 2006 r. za przedmioty mundurowe należne pracownikom wewnętrznych służb ochrony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 58, poz. 619 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 147)
Lp.Nazwa przedmiotuJ. m.IlośćOkres używalności (w latach)Cena jednostkowaStawka roczna ekwiwalentuStawka obliczeniowa miesięcznaUwagi
1Czapka letnia pracownika ochronyszt.2317,0811,390,95
2Czapka zimowa pracownika ochronyszt.1430,267,570,63
3Mundur pracownika ochrony ze spodniami do półbutówkpl.13204,9668,325,69
4Mundur pracownika ochrony ze spodniami typu narciarskiegokpl.13204,9668,325,69
5Koszulobluza pracownika ochrony z krótkimi rękawamiszt.1242,7021,351,78
6Kurtka zimowa pracownika ochrony z podpinkąszt.13219,6073,206,10
7Peleryna - kolor czarnyszt.16189,1031,522,63
8Szalokominiarka - kolor czarnyszt.1323,857,950,66
9Oznaki stanowisk służbowych i oznaka służbowa pracownika ochronykpl.133,701,230,10dla każdego umundurowania
10Rękawiczki zimowe dziane - kolor czarnypara116,416,410,53
11Rękawice polowe pracownika ochronypara1218,309,150,76
12Bielizna osobista zimowa (koszulka z długimi rękawami oraz kalesony) kpl.2128,1856,364,70dla kobiet bielizna damska
13Bielizna osobista letnia (koszulka z krótkimi rękawami oraz spodenki) kpl.2123,4046,803,90dla kobiet bielizna damska
14Trzewikipara23224,40149,6012,47
15Półbuty czarnepara2376,8651,244,27
16Pas pracownika ochronyszt.1618,853,140,26
17Skarpetki letnie - kolor czarnypara412,5010,000,83
18Skarpetki zimowe - kolor czarnypara417,2128,842,40