Departmental acts

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.8.55 | komunikat z dnia 16 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.8.54 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.8.53 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Należność umundurowania historycznego żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2005.16.145 | decyzja z dnia 12 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Należność umundurowania historycznego żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2005.16.145 | decyzja z dnia 12 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Stosowanie VIII edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej.

Dz.Urz.UPRP.2005.1.1 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów przewodników psów patrolowo-tropiących.

Dz.Urz.KGP.2005.14.93 | decyzja z dnia 12 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.7.45 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiI.2005.9.46 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiI.2005.9.46 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiI.2005.9.46 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiI.2005.9.46 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MF.2005.9.93 | obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 31 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2005.16.144 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 8 eskadry lotnictwa taktycznego w Mirosławcu.

Dz.Urz.MON.2005.16.142 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 23 batalionu radiotechnicznego w Słupsku.

Dz.Urz.MON.2005.16.143 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i proporczyka na beret 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie.

Dz.Urz.MON.2005.16.141 | decyzja z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2005.11.47 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2005.12.48 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2005.12.48 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2005.12.48 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2005.12.48 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2005.12.48 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2005.12.48 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2005.12.48 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2005.12.49 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2005.12.49 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2005.12.49 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2005.12.49 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Dz.Urz.MZ.2005.12.49 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2005.12.50 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2005.12.50 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2005.12.50 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2005.12.50 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Uznanie praktyk stosowanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w W. za ograniczające konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2005.3.34 | decyzja z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2005.

Dz.Urz.MON.2005.16.140 | decyzja z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Dz.Urz.MZ.2005.12.51 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2005.12.52 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2005.12.53 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Interpretacja w sprawie stosowania art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Dz.Urz.MF.2005.9.101 | interpretacja z dnia 8 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Powołanie komisji do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa systemu przetwarzania informacji niejawnych.

Dz.Urz.MSZ.2005.4.89 | decyzja z dnia 8 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MF.2005.9.92 | obwieszczenie z dnia 5 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Przestrzeganie zasad ochrony dóbr kultury w działaniach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2005.15.135 | decyzja z dnia 4 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2005.10.46 | zarządzenie z dnia 4 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Społecznej Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju.

Dz.Urz.MZ.2005.10.45 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Dexia Kommunalkredit Bank Polska Spółka Akcyjna.

Dz.Urz.NBP.2005.14.21 | obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki absolwenta i odznaki pamiątkowej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Toruniu.

Dz.Urz.MON.2005.15.133 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 1 Okręgowych Warsztatów Technicznych w Grudziądzu.

Dz.Urz.MON.2005.15.132 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie.

Dz.Urz.MON.2005.15.128 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Biura Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2005.15.134 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 60 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z Olszewnicy.

Dz.Urz.MON.2005.15.125 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Polsko-Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych w Przemyślu.

Dz.Urz.MON.2005.15.131 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2005.15.127 | decyzja z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.9.98 | komunikat z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.9.98 | komunikat z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.9.98 | komunikat z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.13.37 | uchwała z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2005.10.44 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc