Departmental acts

Powołanie Rady Informatyzacji Resortu.

Dz.Urz.MF.2012.59 t.j. | zarządzenie z dnia 9 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Informatyzacji Resortu.

Dz.Urz.MF.2016.39 t.j. | zarządzenie z dnia 9 lutego 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Rady Informatyzacji Resortu.

Dz.Urz.MF.2014.35 t.j. | zarządzenie z dnia 9 lutego 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Rady Informatyzacji Resortu.

Dz.Urz.MF.2012.59 t.j. | zarządzenie z dnia 9 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Informatyzacji Resortu.

Dz.Urz.MF.2014.35 t.j. | zarządzenie z dnia 9 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Informatyzacji Resortu.

Dz.Urz.MF.2014.35 t.j. | zarządzenie z dnia 9 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Informatyzacji Resortu.

Dz.Urz.MF.2009.2.9 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Informatyzacji Resortu.

Dz.Urz.MF.2016.39 t.j. | zarządzenie z dnia 9 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie instrukcji urządzania lasu.

B.I.LP.2009.3.20 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.2.8 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.2.8 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.2.8 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.2.8 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.2.8 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.2.8 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 265/07.

Dz.Urz.ULC.2009.4.95 | komunikat z dnia 6 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2009.1.1 | informacja z dnia 5 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 3. Rejonowej Bazy Materiałowej w Łodzi.

Dz.Urz.MON.2009.3.34 | decyzja z dnia 5 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 6. Rejonowej Bazy Materiałowej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2009.3.37 | decyzja z dnia 5 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Regionalnego Węzła Łączności w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2009.3.35 | decyzja z dnia 5 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Regionalnego Węzła Łączności w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2009.3.39 | decyzja z dnia 5 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 4. Rejonowej Bazy Materiałowej w Grudziądzu.

Dz.Urz.MON.2009.3.36 | decyzja z dnia 5 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 6. Oliwskiego Ośrodka Radioelektronicznego Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2009.3.40 | decyzja z dnia 5 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 7. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2009.3.38 | decyzja z dnia 5 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza.

Dz.Urz.MON.2009.3.31 | decyzja z dnia 5 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej.

Dz.Urz.MKiDN.2009.1.5 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki.

Dz.Urz.MG.2009.1.10 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki.

Dz.Urz.MG.2009.1.10 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki.

Dz.Urz.MG.2014.18 t.j. | zarządzenie z dnia 3 lutego 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2009.2.13 | komunikat z dnia 2 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2009.1.3 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.MKiDN.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2009.2.20 | decyzja z dnia 2 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2009.3.62 | decyzja z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Rada Programowa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2011.6.57 t.j. | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Rada Programowa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2011.6.57 t.j. | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Rada Programowa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2009.2.11 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Rada Programowa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2011.6.57 t.j. | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rada Programowa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2009.2.11 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Rada Programowa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2009.2.11 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Rada Programowa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2018.91 t.j. | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Realizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.1 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Realizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.1 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 2. Regionu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2009.2.24 | decyzja z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2009.2.28 | decyzja z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Transportu Szczecin.

Dz.Urz.MON.2009.2.27 | decyzja z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 25. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2009.2.26 | decyzja z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu Instytutu Transportu Samochodowego.

Dz.Urz.MI.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 230/07.

Dz.Urz.ULC.2009.4.94 | komunikat z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.2.12 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2009.2.17 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Planowanie strategiczne i sprawozdawczość w Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.3.12 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Planowanie strategiczne i sprawozdawczość w Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.3.12 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Planowanie strategiczne i sprawozdawczość w Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.3.12 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.1.21 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.1.22 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Dz.Urz.GUM.2009.1.1 | obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 145/06.

Dz.Urz.ULC.2009.4.92 | komunikat z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 216/04.

Dz.Urz.ULC.2009.4.93 | komunikat z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 608/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.91 | komunikat z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny