Departmental acts

Powołanie Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki.

Dz.Urz.MG.2009.1.10 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki.

Dz.Urz.MG.2009.1.10 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki.

Dz.Urz.MG.2014.18 t.j. | zarządzenie z dnia 3 lutego 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2009.2.13 | komunikat z dnia 2 lutego 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2009.1.3 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.MKiDN.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2009.2.20 | decyzja z dnia 2 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2009.3.62 | decyzja z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Rada Programowa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2011.6.57 t.j. | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Rada Programowa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2011.6.57 t.j. | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Rada Programowa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2009.2.11 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Rada Programowa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2011.6.57 t.j. | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rada Programowa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2009.2.11 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Rada Programowa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2009.2.11 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Rada Programowa miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2018.91 t.j. | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Realizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.1 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Realizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.1 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 2. Regionu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2009.2.24 | decyzja z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2009.2.28 | decyzja z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Transportu Szczecin.

Dz.Urz.MON.2009.2.27 | decyzja z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 25. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2009.2.26 | decyzja z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu Instytutu Transportu Samochodowego.

Dz.Urz.MI.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 230/07.

Dz.Urz.ULC.2009.4.94 | komunikat z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2009.2.12 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2009.2.17 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Planowanie strategiczne i sprawozdawczość w Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.3.12 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Planowanie strategiczne i sprawozdawczość w Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.3.12 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Planowanie strategiczne i sprawozdawczość w Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.3.12 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.1.21 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.1.22 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Dz.Urz.GUM.2009.1.1 | obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 145/06.

Dz.Urz.ULC.2009.4.92 | komunikat z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 216/04.

Dz.Urz.ULC.2009.4.93 | komunikat z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 608/08.

Dz.Urz.ULC.2009.4.91 | komunikat z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Program kursu specjalistycznego dla instruktorów technicznych środków wzmocnienia.

Dz.Urz.KGP.2009.4.15 | decyzja z dnia 27 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.1.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja zakładu budżetowego Dom Pracy Twórczej w Ustroniu.

Dz.Urz.MNiSW.2009.1.2 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2009.2.6 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2009.2.6 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego.

B.I.LP.2009.2.13 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego systemu informatycznego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2009.2.10 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego systemu informatycznego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2009.2.10 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 052/04.

Dz.Urz.ULC.2009.4.88 | komunikat z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 150/06.

Dz.Urz.ULC.2009.4.90 | komunikat z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 258/07.

Dz.Urz.ULC.2009.4.89 | komunikat z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 315/07.

Dz.Urz.ULC.2009.4.87 | komunikat z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2009.1.5 | obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej.

Dz.Urz.GUS.2009.1.2 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków zespołu leśno-drzewnego.

B.I.LP.2009.2.17 | decyzja z dnia 22 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2009.2.11 | obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o.

Dz.Urz.ULC.2009.2.49 | ogłoszenie z dnia 22 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Dz.Urz.ULC.2009.2.48 | ogłoszenie z dnia 22 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.

Dz.Urz.ULC.2009.2.50 | ogłoszenie z dnia 22 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny