Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej.

Dz.Urz.MZ.2015.72 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej.

Dz.Urz.MZ.2015.72 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu roboczego do spraw opracowania kierunków działań w celu zmniejszenia liczby cesarskich cięć.

Dz.Urz.MZ.2015.73 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dz.Urz.MZ.2015.70 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.309 | decyzja z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego.

Dz.Urz.MON.2015.310 | decyzja z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.KGP.2015.101 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej.

Dz.Urz.MZ.2015.71 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2015.311 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Dz.Urz.KGP.2015.97 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Dz.Urz.KGP.2015.97 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Dz.Urz.KGP.2015.97 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.57 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.57 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.58 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.58 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.58 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego.

B.I.LP.2015.12.147 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych.

Dz.Urz.MF.2015.75 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych.

Dz.Urz.MF.2015.75 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych.

Dz.Urz.MRiF.2016.8 t.j. | zarządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.27 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dz.Urz.MON.2015.315 | decyzja z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.82 | decyzja z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego.

Dz.Urz.MG.2015.27 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Minimalna liczba punktów z testu dopuszczająca do drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2015.232 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2016 r.

Dz.Urz.ULC.2015.61 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Rekrutacja na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2015.231 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za październik 2015 r.

Dz.Urz.MF.2015.73 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie Opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2015.55 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pobytu w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu.

Dz.Urz.GITD.2015.38 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2015.60 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2015.40 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2015.74 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w San Salvador.

Dz.Urz.MSZ.2015.46 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Klucze powiązań PKWiU 2008 - PKWiU 2015 i PKWiU 2015 - PKWiU 2008.

Dz.Urz.GUS.2015.43 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Klucze powiązań PKWiU 2008 - PKWiU 2015 i PKWiU 2015 - PKWiU 2008.

Dz.Urz.GUS.2015.43 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych.

Dz.Urz.MSWiA.2015.47 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Dz.Urz.KGP.2015.94 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Dz.Urz.KGP.2015.94 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Dz.Urz.KGP.2015.94 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Dz.Urz.KGP.2015.94 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie standardu pomieszczeń biurowych leśnictwa, a także ich wyposażenia.

B.I.LP.2015.12.145 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2015.60 | obwieszczenie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

System kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.230 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.44 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

Dz.Urz.MON.2015.307 | decyzja z dnia 2 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MC.2015.77 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Święta Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.

Dz.Urz.MON.2015.306 | decyzja z dnia 2 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2015.78 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Konkurs na stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dz.Urz.MSZ.2015.45 | zarządzenie z dnia 30 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania Zasad Użytkowania Lasu.

B.I.LP.2015.12.144 | zarządzenie z dnia 30 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania Zasad Użytkowania Lasu.

B.I.LP.2015.12.144 | zarządzenie z dnia 30 października 2015 r. | Akt obowiązujący

System wymiany informacji o zagrożeniach terrorystycznych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.294 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 49. Bazy Lotniczej.

Dz.Urz.MON.2015.301 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady.

Dz.Urz.MON.2015.304 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 15. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2015.300 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2015.297 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.

Dz.Urz.MON.2015.303 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Grupy Integracyjnej Sił NATO w Polsce.

Dz.Urz.MON.2015.305 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 11. Batalionu Ewakuacji Sprzętu.

Dz.Urz.MON.2015.299 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny