Departmental acts

Określenie standardu pomieszczeń biurowych leśnictwa, a także ich wyposażenia.

B.I.LP.2015.12.145 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2015.60 | obwieszczenie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

System kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2015.230 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.44 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

Dz.Urz.MON.2015.307 | decyzja z dnia 2 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MC.2015.77 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Święta Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.

Dz.Urz.MON.2015.306 | decyzja z dnia 2 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2015.78 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Konkurs na stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dz.Urz.MSZ.2015.45 | zarządzenie z dnia 30 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania Zasad Użytkowania Lasu.

B.I.LP.2015.12.144 | zarządzenie z dnia 30 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania Zasad Użytkowania Lasu.

B.I.LP.2015.12.144 | zarządzenie z dnia 30 października 2015 r. | Akt obowiązujący

System wymiany informacji o zagrożeniach terrorystycznych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.294 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 49. Bazy Lotniczej.

Dz.Urz.MON.2015.301 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady.

Dz.Urz.MON.2015.304 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 15. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2015.300 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2015.297 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.

Dz.Urz.MON.2015.303 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Grupy Integracyjnej Sił NATO w Polsce.

Dz.Urz.MON.2015.305 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 11. Batalionu Ewakuacji Sprzętu.

Dz.Urz.MON.2015.299 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2015.298 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie zmiany statutu Akademii Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.295 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych.

Dz.Urz.MC.2015.69 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2015.92 | decyzja z dnia 30 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych.

Dz.Urz.KGP.2015.93 | zarządzenie z dnia 30 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie systemu stałego dyżuru.

Dz.Urz.MC.2015.67 | zarządzenie z dnia 30 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie szkolenia obronnego organizowanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2015.72 | zarządzenie z dnia 30 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2015.73 | zarządzenie z dnia 30 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja podmiotu leczniczego Zakładu Karnego w Kaliszu.

Dz.Urz.MS.2015.228 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu 115 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Helu.

Dz.Urz.MON.2015.293 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Dz.Urz.MSWiA.2015.46 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Dz.Urz.MSWiA.2015.46 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Dz.Urz.MSWiA.2015.46 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Dz.Urz.MSWiA.2015.46 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Dz.Urz.MSWiA.2015.46 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Dz.Urz.MSWiA.2015.46 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Dz.Urz.MSWiA.2015.46 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Dz.Urz.MSWiA.2015.46 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Dz.Urz.MSWiA.2015.46 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Dz.Urz.KGP.2015.91 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Dz.Urz.KGP.2015.91 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Dz.Urz.KGP.2015.91 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Odwołanie pełnomocnictwa i upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2015.291 | decyzja z dnia 29 października 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku.

Dz.Urz.MKiDN.2015.55 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki.

Dz.Urz.MKiDN.2015.56 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki.

Dz.Urz.MKiDN.2015.56 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt indywidualny

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

Dz.Urz.GUM.2015.31 | obwieszczenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

Dz.Urz.MSZ.2015.44 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

Dz.Urz.MSZ.2015.44 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

Dz.Urz.MSZ.2015.44 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie instrukcji zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i stempli.

Dz.Urz.GITD.2015.37 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie instrukcji zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i stempli.

Dz.Urz.GITD.2015.37 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2015 r.

Dz.Urz.MON.2015.290 | decyzja z dnia 29 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie karty opisu stanowiska służbowego.

Dz.Urz.MON.2015.292 | decyzja z dnia 29 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2015.229 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Zakładu Karnego w Kaliszu.

Dz.Urz.MS.2015.227 | zarządzenie z dnia 29 października 2015 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2015.59 | ogłoszenie z dnia 28 października 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.Urz.MZ.2015.68 | zarządzenie z dnia 28 października 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.Urz.MZ.2015.68 | zarządzenie z dnia 28 października 2015 r. | Akt utracił moc