Departmental acts

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Dz.Urz.KGP.2015.106 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Dz.Urz.KGP.2015.106 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Dz.Urz.KGP.2015.106 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Dz.Urz.KGP.2015.106 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie uchwały w sprawie "Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe".

Dz.Urz.KNF.2015.64 | uchwała z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Dz.Urz.KGPSP.2015.24 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2015.23 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Dz.Urz.UKE.2015.137 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2015.12.149 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb wykonywania przez organy wojskowe zadań w zakresie militaryzacji.

Dz.Urz.MON.2015.320 | decyzja z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie opisów stanowisk pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2015.12.151 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia gospodarki samochodowej w ataszatach obrony.

Dz.Urz.MON.2015.318 | decyzja z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2015 r.

Dz.Urz.MON.2015.313 | decyzja z dnia 16 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Interpretacja ogólna w sprawie stosowania przepisu art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.Urz.MF.2015.77 | interpretacja ogólna z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt nienormatywny

Lista organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje w rolnictwie ekologicznym w 2015 r.

Dz.Urz.MRiRW.2015.80 | ogłoszenie z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Program nauczania na kursie specjalistycznym z analizy kryminalnej w zakresie cyberprzestępczości.

Dz.Urz.KGP.2015.105 | decyzja z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym z analizy kryminalnej w zakresie przestępczości ekonomicznej.

Dz.Urz.KGP.2015.104 | decyzja z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2015.78 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej.

Dz.Urz.MG.2015.29 | zarządzenie z dnia 12 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Krajowej Rady Przedsiębiorczości.

Dz.Urz.MG.2015.28 | zarządzenie z dnia 12 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Wykaz obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Dz.Urz.MRiRW.2015.79 | ogłoszenie z dnia 12 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2015.79 | zarządzenie z dnia 12 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Kontrola zarządcza w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.78 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2015.49 | postanowienie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.46 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.46 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.45 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Dz.Urz.MSP.2015.50 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dz.Urz.MZ.2015.77 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dz.Urz.MZ.2015.77 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Statuty Służby Zdrowia Straży Granicznej.

Dz.Urz.MSWiA.2015.48 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Statuty Służby Zdrowia Straży Granicznej.

Dz.Urz.MSWiA.2015.48 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Statuty Służby Zdrowia Straży Granicznej.

Dz.Urz.MSWiA.2015.48 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

System kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2015.21 | decyzja z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2015.30 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady prowadzenia nadzoru przez Ministra Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.79 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.KGPSP.2015.22 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2015.41 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.48 | zarządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Dz.Urz.KGP.2015.99 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Dz.Urz.KGP.2015.99 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Dz.Urz.KGP.2015.99 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Dz.Urz.KGP.2015.100 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Dz.Urz.KGP.2015.100 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Dz.Urz.KGP.2015.100 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Dz.Urz.KGP.2015.100 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący