Departmental acts

Nadanie statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Dz.Urz.MKiDN.2016.15 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Dz.Urz.MKiDN.2016.15 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Uzyskiwanie i przetwarzanie przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych.

Dz.Urz.KGP.2016.14 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Uzyskiwanie i przetwarzanie przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych.

Dz.Urz.KGP.2016.14 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Uzyskiwanie i przetwarzanie przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych.

Dz.Urz.KGP.2016.14 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze nr 1055/2012.

Dz.Urz.ULC.2016.24 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1371/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.25 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1460/2012.

Dz.Urz.ULC.2016.26 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1665/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.29 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1720/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.30 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1990/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.27 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2209/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.28 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 349/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.31 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 600/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.20 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 659/2011.

Dz.Urz.ULC.2016.22 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 730/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.21 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 830/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.23 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Dz.Urz.MKiDN.2016.16 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.8 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Dz.Urz.MKiDN.2016.14 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Polskiego Instytutu Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego.

Dz.Urz.MSZ.2016.10 | zarządzenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w 2016 r.

Dz.Urz.MON.2016.39 | decyzja z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w 2016 r.

Dz.Urz.MON.2016.39 | decyzja z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.24 | decyzja z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.24 | decyzja z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.24 | decyzja z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.24 | decyzja z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.24 | decyzja z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.24 | decyzja z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.24 | decyzja z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.24 | decyzja z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.24 | decyzja z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.24 | decyzja z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.24 | decyzja z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Program Szczepień Ochronnych na rok 2017.

Dz.Urz.MZ.2016.35 | komunikat z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2016.6 | zarządzenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2016.6 | zarządzenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2016.6 | zarządzenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2016.6 | zarządzenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2016.13 | komunikat z dnia 31 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2016.54 | zarządzenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2016.30 | zarządzenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opiniowania wniosków inwestycyjnych.

Dz.Urz.MZ.2016.37 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Dz.Urz.MZ.2016.36 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Dz.Urz.MZ.2016.36 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Dz.Urz.MZ.2016.36 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Dz.Urz.MZ.2016.36 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.Urz.MZ.2016.38 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.Urz.MZ.2016.38 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.Urz.MZ.2016.38 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2016.23 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2016.23 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2016.23 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2016.23 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2016.11 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.22 | decyzja z dnia 30 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.27 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zasady funkcjonowania Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2016.5.76 | zarządzenie z dnia 29 marca 2016 r. | Akt obowiązujący