Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz/.

Dz.Urz.UKE.2016.57 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór aktuariusza.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.18 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za marzec 2016 r.

Dz.Urz.MF.2016.34 | obwieszczenie z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.28 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Karta Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.9 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Karta Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.9 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu śniadań wtorkowych.

Dz.Urz.MZ.2016.41 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koszalinie.

Dz.Urz.MON.2016.45 | decyzja z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu.

Dz.Urz.MON.2016.46 | decyzja z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku.

Dz.Urz.MON.2016.47 | decyzja z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 1. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 5. Lubuskiego Pułku Artylerii.

Dz.Urz.MON.2016.42 | decyzja z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 24. Polowej Technicznej Bazy Wojsk Łączności.

Dz.Urz.MON.2016.43 | decyzja z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2016.6 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2016.6 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2016.6 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2016.6 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2016.6 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą albo pracą w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2016.12 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą albo pracą w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2016.12 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze nr 1041/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.33 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1160/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.35 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1215/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.42 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1650/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.40 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1804/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.38 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1991/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.34 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 338/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.37 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 478/2011.

Dz.Urz.ULC.2016.45 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 484/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.41 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 523/2009.

Dz.Urz.ULC.2016.44 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 801/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.36 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 895/2009.

Dz.Urz.ULC.2016.43 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 923/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.32 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 936/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.39 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016

Dz.Urz.MON.2016.48 | decyzja z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2016.49 | decyzja z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2016.18 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2016.16 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2016.11 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie i nadania regulaminu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Dz.Urz.MS.2016.96 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2016.32 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Dz.Urz.MKiDN.2016.15 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Dz.Urz.MKiDN.2016.15 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Dz.Urz.MKiDN.2016.15 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.13 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Uzyskiwanie i przetwarzanie przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych.

Dz.Urz.KGP.2016.14 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Uzyskiwanie i przetwarzanie przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych.

Dz.Urz.KGP.2016.14 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Uzyskiwanie i przetwarzanie przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych.

Dz.Urz.KGP.2016.14 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze nr 1055/2012.

Dz.Urz.ULC.2016.24 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1371/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.25 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1460/2012.

Dz.Urz.ULC.2016.26 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1665/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.29 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1720/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.30 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1990/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.27 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2209/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.28 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 349/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.31 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 600/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.20 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 659/2011.

Dz.Urz.ULC.2016.22 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 730/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.21 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny