Professional association acts

Przyjęcie "Zasad opłacania składki członkowskiej".

Rzeczn.2018.10.26 | uchwała z dnia 26 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakup sprzętu dla Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.10.26 | uchwała z dnia 26 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

PAN.2018.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Ważność wyboru Prezesa Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

PAN.2018.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.10.24 | zarządzenie z dnia 24 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania oświadczeń dla audytora badającego sprawozdania finansowe KIDP za lata 2016 i 2017.

Podat.2018.10.23 | stanowisko z dnia 23 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania oświadczeń dla audytora badającego sprawozdania finansowe KIDP za lata 2016 i 2017.

Podat.2018.10.23 | stanowisko z dnia 23 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.10.22 | zarządzenie z dnia 22 października 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.10.20 | uchwała z dnia 20 października 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.10.19 | uchwała z dnia 19 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

Sędz.2018.10.19 | opinia z dnia 19 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Konkurs Krajowej Rady Radców Prawnych "Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018".

Radc.2018.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegacja na podróż zagraniczną.

Rewid.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie oraz tryb działania Komisji ds. komunikacji.

Rewid.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Zasady finansowania działalności regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydatów do Komitetu Standardów Rachunkowości.

Rewid.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Radc.2018.10.13 | uchwała z dnia 13 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2018.10.13 | uchwała z dnia 13 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2018.10.13 | uchwała z dnia 13 października 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie na Konferencję etyczną "Kodeks Etyki Lekarskiej wobec wyzwań współczesności - ciąg dalszy ..."

Lekarz.2018.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Proces cyfryzacji opieki zdrowotnej.

Lekarz.2018.10.12 | stanowisko z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany