Professional association acts

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Zasady finansowania działalności regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydatów do Komitetu Standardów Rachunkowości.

Rewid.2018.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Radc.2018.10.13 | uchwała z dnia 13 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2018.10.13 | uchwała z dnia 13 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2018.10.13 | uchwała z dnia 13 października 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie na Konferencję etyczną "Kodeks Etyki Lekarskiej wobec wyzwań współczesności - ciąg dalszy ..."

Lekarz.2018.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Proces cyfryzacji opieki zdrowotnej.

Lekarz.2018.10.12 | stanowisko z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Lekarz.2018.10.12 | stanowisko z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2018.10.12 | stanowisko z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków finansowych na zakup systemu DOI (Digital Object Identifier).

Lekarz.2018.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakup sprzętu komputerowego.

Lekarz.2018.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakup sprzętu komputerowego.

Lekarz.2018.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie delegowania na posiedzenie Rady UEMS.

Lekarz.2018.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Sędz.2018.10.10 | opinia z dnia 10 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2018.10.10 | obwieszczenie z dnia 10 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2018.10.10 | opinia z dnia 10 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości.

Sędz.2018.10.10 | opinia z dnia 10 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Sędz.2018.10.10 | opinia z dnia 10 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2018.10.10 | opinia z dnia 10 października 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.10.9 | uchwała z dnia 9 października 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.10.4 | uchwała z dnia 4 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Koncepcja i organizacja Krajowej Sieci Onkologicznej.

KAAUM.2018.10.4 | uchwała z dnia 4 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok akademicki 2018/2019.

KAAUM.2018.10.4 | uchwała z dnia 4 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych.

Lekarz.2018.10.3 | stanowisko z dnia 3 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.10.2 | uchwała z dnia 2 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.10.2 | uchwała z dnia 2 października 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie dokumentu pn. "Niezbędne dla zdrowia".

Lekarz.2018.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie, w drodze rozporządzenia, dodatkowego funduszu nagród dla kuratorów zawodowych.

Kurat.2018.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Uwagi konsultanta krajowego dziedzinie pediatrii dotyczących Programu Szczepień Ochronnych w 2019 roku.

Lekarz.2018.9.28 | stanowisko z dnia 28 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania zespołu roboczego ds. współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarz.2018.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.9.26 | zarządzenie z dnia 26 września 2018 r. | Akt nieoceniany