Professional association acts

Powołanie Komisji organizacyjno-programowej IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Rewid.2018.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis do wykazu jednostek uprawnionych.

Rewid.2018.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru w 2019 r.

Rewid.2018.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.11.19 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Konieczność nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

KRASP.2018.11.16 | uchwała z dnia 16 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Zasady przyznawania uczelniom subwencji.

KRASP.2018.11.16 | uchwała z dnia 16 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2018.

Lekarz.2018.11.16 | uchwała z dnia 16 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiany w Statucie KRASP.

KRASP.2018.11.16 | uchwała z dnia 16 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.11.15 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru endoprotezoplastyk.

Lekarz.2018.11.14 | stanowisko z dnia 14 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.11.13 | uchwała z dnia 13 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.11.13 | uchwała z dnia 13 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.11.13 | uchwała z dnia 13 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.11.13 | uchwała z dnia 13 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2018.11.13 | uchwała z dnia 13 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.11.13 | uchwała z dnia 13 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.11.13 | uchwała z dnia 13 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Święto 12 listopada.

Lekarz.2018.11.12 | stanowisko z dnia 12 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Sędz.2018.11.9 | stanowisko z dnia 9 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

100-lecie odzyskania niepodległości.

Lekarz.2018.11.9 | uchwała z dnia 9 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Określenie zasad prowadzenia działalności zagranicznej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2018.11.9 | uchwała z dnia 9 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków Kapituły odznaczenia "Meritus Pro Medicis".

Lekarz.2018.11.9 | uchwała z dnia 9 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

Lekarz.2018.11.9 | stanowisko z dnia 9 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin nadania odznaczenia "Meritus Pro Medicis".

Lekarz.2018.11.9 | uchwała z dnia 9 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2019.

Lekarz.2018.11.9 | uchwała z dnia 9 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy na przygotowanie i wdrożenie elektronicznego systemu obsługi posiedzeń.

Lekarz.2018.11.9 | uchwała z dnia 9 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na 2018 r.

Lekarz.2018.11.9 | uchwała z dnia 9 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2018.

Lekarz.2018.11.9 | uchwała z dnia 9 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych.

Lekarz.2018.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2019.

Lekarz.2018.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie pożyczki Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej.

Lekarz.2018.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania umowy stałej współpracy w zakresie przewozu pasażerów.

Lekarz.2018.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakup paczek świątecznych dla mieszkańców Domu Lekarza Seniora w Warszawie.

Lekarz.2018.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2018.

Lekarz.2018.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Podat.2018.11.7 | stanowisko z dnia 7 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.11.6 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Oddziale PAN w Poznaniu.

PAN.2018.10.29 | zarządzenie z dnia 29 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Apel do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o publikowanie tekstów jednolitych Zarządzeń Prezesa NFZ.

Lekarz.2018.10.27 | apel z dnia 27 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu ds. analizy przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Lekarz.2018.10.27 | uchwała z dnia 27 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Lekarz.2018.10.27 | stanowisko z dnia 27 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na posiedzenie Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME).

Lekarz.2018.10.27 | uchwała z dnia 27 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.10.27 | uchwała z dnia 27 października 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych za najlepiej zdany LEK i LDEK.

Lekarz.2018.10.27 | uchwała z dnia 27 października 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.10.26 | uchwała z dnia 26 października 2018 r. | Akt nieoceniany