Questions and answers

Czy zapłata na rachunek spoza białej listy wyłącza taki wydatek z kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zapłata w formie kompensaty obliguje do pobrania podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy za pół godziny pracy między 6:30 - 7:00 przysługuje pracownikowi dodatek za prace w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zmiana nazwiska przez wspólnika spółki z o.o. spółki komandytowej podlega obowiązkowi zgłoszenia do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaka jest właściwa procedura skorygowania wskazanego w pozwoleniu wodnoprawnym kilometrażu przekroczenia rurociągiem rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi nadzoru budowlanego i jak określić moment powstania obowiązku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie limity ryczałtu obowiązują przy najmie mieszkań osobom prawnym, a jakie fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaki termin mają strony na złożenie odwołania od decyzji PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak należy interpretować zapis o terminach zgłoszenia rozruchu instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jak opodatkować dywidendę przeznaczona dla spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić część C informacji IFT-2R?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo zaplanować czas pracy w równoważnym systemie czasu pracy, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kto powinien podpisać umowę o przelew wierzytelności na rzecz banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Rogoń Dominika | Aktualne

W jakiej odległości od granicy należy zlokalizować wiatę na samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

W jakim terminie organ powinien wydać postanowienie w sprawie "wydłużenia" ważności decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W którym momencie rozpoznać koszt z tytułu rozchodu darowanych leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu refundacji wynagrodzeń dokonywanej przez inne spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Za ile dni urlopu należy wypłacić ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy, w przypadku gdy gmina zakupiła telefon na raty, to taka umowa winna być zaliczona do tytułu dłużnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy cesja umowy deweloperskiej od poprzednich kupujących podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy comiesięcznie dofinansowanie do zakupów odzieży służbowej pracowników należy oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy godziny za kurs wlicza się do średniej urlopowej nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy koszty turnieju piłkarskiego mogą być finansowane ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można przenieść pozwolenie na budowę na nowego inwestora, jeśli poprzedni inwestor (spółka) przestała istnieć?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy obywatelom Ukrainy przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych i wychowawczego na dziecko urodzone w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy opinia wójta że przedsięwzięcie wymaga opinii środowiskowej jest jest dla starosty wiążąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek informowania wojewody o zamiarze rozwiązania umowy o pracę przez cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pracownica po urlopie rodzicielskim może przejść na 1/2 etatu i wykorzystać cały urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikom młodocianym można udzielić urlopu wypoczynkowego zaliczkowo, w innym okresie niż ferie szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne