Questions and answers

Czy dyrektor szkoły powinien umożliwić rodzicom ucznia wgląd do dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy kołpaki i onduline można przyjmować na PSZOK nieodpłatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy komisja bhp powinna odbywać posiedzenia w czasie trwania pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy kruszenie w kruszarce odpadów wymaga opisu procesu technologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy limit umów na czas określony z pracownikiem przejętym od innego zakładu można liczyć od nowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można wydać zgodę na wycinkę drzewa o obwodzie 510 cm?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy można zastosować obniżoną stawkę VAT do usługi produkcji i montażu więźbi dachowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy należy sporządzić TPR-C, jeśli nie są prowadzone transakcje z podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na podstawie wydruku komputerowego z serwisu PayPal można zaksięgować wydatek jako towar w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy opakowania po preparatach niebezpiecznych lub wielomateriałowych można rozliczyć z pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy opieka nad chorym dzieckiem, udokumentowana zwolnieniem lekarskim powoduje przerwanie urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy OPS powinien żądać zwrotu wydatków za pogrzeb od rodziców dziecka lub gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy palacz pieców CO może planować urlop wypoczynkowy w sezonie grzewczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy podmioty lecznicze mogą skorzystać z tarczy finansowej w związku ze zmniejszeniem dochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje prawo do tzw. "trzynastki", jeśli został odwołany ze swojej funkcji z końcem maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przychody ze spółki jawnej mogą mieć wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przy częściowym umorzeniu egzekucji w sprawie alimentacyjnej wydawane jest postanowienie o kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy raty zadłużenia dłużnika alimentacyjnego powinny być wpłacane do komornika, który prowadzi egzekucję?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy są przepisy, które mówią o jakości wody w stawie w zakresie c E.coli, BZT5 , ChZT, tlenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. która otrzymała dofinansowanie z PFR będzie mogła wypłacić dywidendę za rok 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy szkoła i placówka kształcenia ustawicznego mogą prowadzić wspólny, elektroniczny dziennik lekcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy tabliczkę o zakazie wyprowadzania psów można postawić na terenie szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy tarcza 4.0 w zakresie zmian w ZFŚS dotyczy również pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy uczniów, którzy nie zostali wypisani ze szkoły przed dniem 1.09.2019 r., należało wpisać do SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy usługi weryfikacji programu kształcenia świadczone przez uczelnię mogą być zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w obowiązującym stanie epidemii należy wypłacić odprawy emerytalne w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Gdzie jest granica stron w przypadku przyłącza wodociągowego - na wodomierzu, w miejscu włączenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma finansowanie pracownikom części kosztów kursu językowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie szkolenie i ubranie jest konieczne przy pracy myjką wodną wysokociśnieniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie wymagania prawne należy spełnić przy transporcie własnych odpadów opakowaniowych z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Rudnicka Anna | Nieaktualne

Jak opodatkować wynajem łodzi wycieczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop wypoczynkowy pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać wydatki na spotkanie integracyjne pracowników, zleceniobiorców oraz osób współpracujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać zakup towaru od kontrahenta ze Szwecji, otrzymanego bezpośrednio od producenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować udzielone skonto?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zakwalifikować budowę sortowni odpadów komunalnych w świetle r.p.z.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Kiedy należy ująć nabycie udziałów w księgach rachunkowych miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kto jest upoważniony do udzielenia urlopu wypoczynkowego dyrektorowi publicznej placówki nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Na jaki okres można powierzyć stanowisko dyrektora jeżeli powierzenie nastąpi 1 lipca 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jakiej kolejności ustalić odpłatność dzieci zobowiązanych do opłaty za pobyt matki w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2020 r., Tyra Bożena | Nieaktualne