Czy córce wydać decyzję o uchyleniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na matkę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W budynku jednorodzinnym zamieszkują dwie rodziny, ojciec z matką i ich córka z mężem. Córka zgłosiła się z wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, gdyż ojciec ma również znaczny stopień niepełnosprawności.

Zebrano potrzebne dokumenty, w tym oświadczenia od pozostałych dzieci, że nie mogą opiekować się niepełnosprawnymi rodzicami i przyznano świadczenie pielęgnacyjne wnioskodawcy. W trakcie pobierania świadczenia na matkę ojcu pogorszył się stan zdrowia i obecnie oboje wymagają stałej opieki.

Świadczeniobiorca stwierdziła, że pomimo wspólnego zamieszkania z rodzicami nie jest w stanie opiekować się obydwojgiem. Równocześnie zmieniły się okoliczności sprawy, gdyż jedno z dzieci zmieniło swoje oświadczenie i jak twierdzi, obecnie jest w stanie opiekować się obojgiem rodziców i to bez wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Co zrobić w takim przypadku, zostało wszczęte postępowanie, gdyż zaszły nowe okoliczności w sprawie, przeprowadzono rozmowę wyjaśniającą z osobą, która obecnie uzyskuje świadczenie, która stwierdziła, że nie zrezygnuje ze świadczenia, a w związku z tym, że z siostrą są w konflikcie, nie ma zamiaru się z nią dogadywać?

Jak prawnie można to rozwiązać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX