Questions and answers

W jaki sposób należy zaokrąglać wynagrodzenie za pracę i inne związane z nią świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Co decyduje o charakterze placówki - rodzinnego domu pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy arkusze ocen drukuje się dwustronnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy art. 11 pkt 4 u.b.a. ma zastosowanie w sytuacji, gdy producent montuje baterie na stałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy biegłemu za przygotowanie wyjaśnień przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy budowa telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej wraz z przyłączami wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy dofinansowanie z airbnb stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dzieci z przedszkola mogą jechać z opiekunami do kina środkami komunikacji miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna do niezrealizowania części inwestycji objętej decyzją zrid?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy istnieje podstawa zwrotu dotacji oświatowej pobranej nienależnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy możliwa jest współpraca asystenta rodziny z babcią, która została rodziną zastępczą dla wnuka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można przesłać odwołanie od decyzji drogą e-mailową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można ustalić numer porządkowy dla pola namiotowego, gdy na działce nie ma żadnego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy można zaniechać zamieszczania na dowodach księgowych dekretacji oraz podpisów osób księgujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy określając wielkość firmy należy uwzględnić osoby wykonujące umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do urlopu dodatkowego dopiero po roku od daty wydania orzeczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy spółka cywilna może amortyzować nieruchomość należącą do wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka może odliczać w kosztach wydatki na budowę nieruchomości należącej do jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka może rozliczać w kosztach przedmioty podarowane szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy transakcje na platformie Stripe generują różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wójt gminy może, bez umotywowania, przyznać pracownikowi urzędu gminy premię (nagrodę)?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w razie nieodebrania pism w okresie epidemii należy wysłać je ponownie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy wykopanie stawu o powierzchni powyżej 50 m2 wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy z subwencji PFR można pokryć składki ZUS po okresie, w którym podatnik był z nich zwolniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy żłobek może udostępniać w poczekalni obraz z monitoringu znajdującego się w salach dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje nauczycielowi za okres zatrudnienia na stanowisku dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaka minimalna powierzchnia sali lekcyjnej powinna przypadać na jednego ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakiej stawce VAT podlegają usługi pozyskania przez biuro rachunkowe klienta dla banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie są sankcje za zaniechanie aktualizacji danych beneficjentów rzeczywistych w CRBR w ustawowym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wychowawczego przysługuje rodzicowi wychowującemu niepełnosprawne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak może postąpić organ prowadzący w kwestii likwidacji stanowiska wicedyrektora w zespole szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar przysługującego nauczycielowi urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne