Questions and answers

Jak rozliczyć wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik otrzymał wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak wygląda odpowiedzialności cywilna dyrektora w placówce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak wykorzystać środki z 0,4% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak wyliczyć wysokość zasiłku okresowego, czy można przyznać pomocy w formie opłacania obiadów dla dzieci w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak zrealizować zajęcia indywidualnego nauczania w okresie pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy nagroda jubileuszowa jest zwolniona z oskładkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy zespół powypadkowy może uznać, że doszło do wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto odpowiada za wydatki z dotacji w przypadku zmiany organu prowadzącego niepublicznego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Na jakich zasadach pracownik może świadczyć zdalnie pracę podczas kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek zapewnienia dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy gmina może zlecić szkole dowóz dzieci w wieku 6 lat oraz dzieci szkolnych do punktu przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy mąż matki może składać wniosek o świadczenie wychowawcze na jej dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy możliwe jest przejęcie zakładu pracy w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy z jednodniową przerwą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy można dofinansować z ZFŚS usługę zapłaconą bonem turystycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy uwzględniać wypłacone premie w podstawie ekwiwalentu urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy nauczyciel, który nabywa prawa emerytalne ma prawo do urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielom w czasie przebywania na kwarantannie za okres niewykonywania pracy przysługuje wynagrodzenie za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który realizuje nauczanie indywidualne można przydzielić godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy Państwowa Inspekcja Pracy może skontrolować warunki pracy podczas pracy zdalnej w domu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy urlop rodzicielski może być wykorzystany w części odpowiadającej 4 tygodniom i 5 dniom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy uzyskać dochód do zasiłku rodzinnego ze stażu za sierpień br. na okres zasiłkowy 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w zarządzeniu dotyczącym przydziału napoi pracownikom może znaleźć się ich limit?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem powinno być udzielane w wymiarze godzin, czy też w wymiarze dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Do kiedy wydać decyzję przyznającą zasiłek rodzinny, gdy dziecko nie będzie kontynuować nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Ile policzyć alimentów z roku bazowego z zaświadczenia od komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego celem ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto może reprezentować związek zawodowy wobec pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Od kiedy będzie naliczona subwencja oświatowa dla nowo uruchomionego liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jakiej wysokości wypłacić pracownikom samorządowym nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć dodatek stażowy nauczycielowi w podstawowym miejscu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób weryfikować odległość z domu do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Za jaki okres należy wypłacić pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego w celu przyuczenia do zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Z jaką datą zawrzeć umowę o zwrot kosztów dowozu ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Co należy rozumieć przez wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy datio in solutum wkładu pieniężnego jest to transakcja neutralna podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dla zastosowania stawki 0% VAT będzie konieczne oświadczenie nabywcy, jeśli transport organizuje sam dostawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy do dochodu należy wliczyć część dodatku mieszkaniowego i zmienić wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dyrektor powinien zorganizować dla uczennicy będącej w ciąży nauczanie zdalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować nauczanie zdalne dla ucznia pozostającego w kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy falownik do paneli fotowoltaicznych należy uznać za sprzęt dla gospodarstw domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy falowniki stosowane w panelach fotowoltaicznych stanowią sprzęt EE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy kwota potrącenia na pokrycie kosztów w ZOL jest obliczana od kwoty świadczeń brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy możliwe jest przyznanie zasiłku stałego osobie, która ma ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można przekształcić oddział przedszkolny w szkole podstawowej w przedszkole od 1 stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy na fakturach WDT musi być zawarta informacja o warunkach odbioru towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy nauczyciele mają obowiązek uzyskania zgody dyrektora szkoły na zatrudnienie w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy odpady opakowaniowe powinny być uwzględnione we wniosku na wytwarzanie odpadów i uwzględnione w decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy odpady z biura można potraktować w rocznym sprawozdaniu jako odpady wytworzone poza instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne