Czy obywatel Ukrainy aby starać się o kartę rezydenta musi najpierw starać się o pobyt czasowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obywatel Ukrainy, aby starać się o kartę rezydenta musi najpierw starać się o pobyt czasowy?

Czy obywatel Ukrainy, aby być zwolniony z konieczności uzyskania zgody starosty musi przedstawić zawiadomienie o powierzeniu wykonywanej pracy od pracodawcy?

Chodzi o to czy jeżeli pracodawca nie zgłosił do urzędu tego faktu, to czy przez to obywatel może nie być zwolniony z konieczności uzyskania zgody starosty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX