Czy przedstawiciel podatkowy będzie zobowiązany do wystawiania faktur w KSeF w imieniu klienta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biuro rachunkowe wykonuje na rzecz klienta biura obowiązki związane z zawarciem umowy w sprawie przedstawicielstwa podatkowego. Obowiązki wynikające z tej umowy są zgodne z obowiązkami określonymi w art. 18c ust. 1 pkt. 1. Od 1 lipca 2024 r. klient będzie zobowiązany do wystawiania faktur w KSeF. Czy przedstawiciel podatkowy jest zobowiązany do wystawiania faktur w KSeF w imieniu klienta? Czy przedstawiciel podatkowy ma obowiązek przechowywania we własnym zakresie faktur wystawionych w KSeF przez klienta? Czy obowiązek przechowywania faktur przez przedstawiciela podatkowego można uznać za spełniony, jeśli przedstawiciel podatkowy będzie miał dostęp do faktur wystawionych w KSeF przez klienta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX