Questions and answers

Czy w szpitalu, spółce akcyjnej, można dowolnie różnicować prawo do dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy wynajmowanie prywatnego mieszkania na cele mieszkaniowe prezesa firmy podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zbieranie akumulatorów oraz kabli zobowiązuje do posiadania monitoringu zapewniającego dostęp w czasie rzeczywistym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zbiornik retencyjny szczelny od dołu i otwarty od góry musi być na dnie czysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy z dotacji można sfinansować koszt ubezpieczenia OC budynku i nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Do której grupy sprzętowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do u.z.s.e.e. należy zaliczy smartwatch z GPS - 5 czy 6?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Gdzie w bilansie na dzień rozpoczęcia likwidacji wykazuje się stratę netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego należy się nauczycielowi logopedzie zatrudnionemu w wymiarze 12/22 w punkcie przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaką stawką należy amortyzować dobudowaną halę do starej części budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie warunki muszą zostać spełnione aby otrzymać subwencję na ucznia młodzieżowego ośrodka wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak należy oznaczyć korektę sprzedaży dokonanej za pośrednictwem kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak powinna przebiegać procedura przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie przychodu z projektu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować polisę z uwzględnieniem rozliczenia w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 należy wykazać dane za rok 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wyliczyć dotację dla szkoły dla dorosłych za październik?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak zrefakturować opłatę administracyjną za wycinkę drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy nauczycielowi należy się wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy nauczycielowi należy wypłacić dodatek za wysługę w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy sprzedaż budynku wraz z gruntem jest zwolniona od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy za oczywistą omyłką pisarską można uznać podanie przez wykonawcę ceny w ofercie rozbieżnie liczbą i słownie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Kto może wykonywać zadania w zakresie dożywiania dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto nalicza ustawowe odsetki za opóźnienie od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Na jakie podstawie prawnej szkoła może przetwarzać dane osobowe członków zarządu spółek i pracowników kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie quada?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

W jaki sposób podatnik może naprawić błąd niezastosowania mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób powinno nastąpić powierzenie pracownikom postępowania określonych czynności w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

W jaki sposób uwzględnić premię regulaminową w wynagrodzeniu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób wydać duplikat świadectwa ukończenia technikum, które jest w formacie A3?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co należy zrobić z odpadami z apteczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy dochód z 1/20 części gospodarstwa rolnego winien być wliczony przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dodatek wiejski nauczyciela wlicza się do podstawy obliczania składki PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dodatek za dojazdy powinien być uwzględniany w podstawie świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy do egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz z rent, w tym rodzinnych, ma zastosowanie art. 835 k.p.c.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy doradztwo w zakresie typowania meczy w zakładach bukmacherskich będzie opodatkowane stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy do sprzedaży napojów alkoholowych i papierosów sprzedawanych w restauracji należy stosować oznaczenie GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy do zgłoszenia z projektem budowlanym budowy wewnętrznej instalacji gazowej można dołączyć projekt budowlany opracowany na starych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy dyrektor spzoz ma prawo udostępnić staroście imienną listę płac swoich pracowników i współpracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy elementy/ komponenty zaliczamy do sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy jednostka administracji zespolonej w związku ze zwrotem składek ZUS na jej wniosek może zrefundować swoje wydatki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy jest możliwość zwolnienia córki z zaległych opłat za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne