Pytania i odpowiedzi

Jak rozliczyć czas pracy pracownika służby cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane jest świadczenie usług obsługi koni na zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są kwalifikacje konserwatora w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Fota Magdalena | Aktualne

Z jakiego paragrafu jednostka budżetowa powinna dokonać zwrotu nadpłaty dla kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Czy emeryt zatrudniony na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaklasyfikować tablicę ledową oraz jaką stawką amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć grę edukacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zakup materiałów z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Czy zakupione przez spółkę narzędzia należy przyjąć na ewidencję środków trwałych i amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w przypadku lampy do tomografu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy prawidłowo rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak zaksięgować otrzymanie z sądu nakazu zapłaty zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy dotacje mają wpływ na wartość początkową środka trwałego i wysokość odpisów umorzeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy likwidator-osoba fizyczna w zakresie czynności likwidacyjnych ma obowiązek sporządzania PIT-8AR?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować otrzymaną z NFZ dopłatę do sprzedanych w 2010 r. leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy polisa za gwarancję należytego wykonania umowy jest dowodem księgowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2015 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy nauczyciel nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 i 2011?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Fota Magdalena | Aktualne

Gdzie należy ująć przychody dotyczące projektu z EFS w rachunku zysków i strat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaki jest limit transakcji podlegających obowiązkowi dokumentowania dla podmiotów powiązanych w przypadku usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować zapłatę poprzez płatność kartą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy zakup kurtki przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy z tytułu otrzymania nieoprocentowanej pożyczki powstaną różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy gmina może zostać zwolniona z opłat sądowych z tytułu złożenia wniosków o sprostowanie i odłączenie części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy koszt operatu szacunkowego będzie wydatkiem związanym z objęciem udziałów w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy rolnik może być podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalać proporcję "przychodów opodatkowanych w przychodach ogółem" dla potrącania kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy ujmować w PKPiR przychody zwolnione, których nie uwzględnia się przy obliczaniu dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową na rzecz poszkodowanego stanowi przychód dla ubezpieczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy od usługi doradczej wykonanej na terenie Niemiec polski podatnik jest zobowiązany pobierać podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy przeprowadzić proces rekultywacji nieczynnych lagun osadowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy prezes klubu sportowego może ufundować nagrody pieniężne dla zawodników ze środków prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownikom socjalnym pracującym w terenie przysługuje odzież ochronna?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Kiedy dochodzi do dyskryminacji pracownika ze względu na niepełnosprawność?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować prawidłowo na gruncie VAT usługi turystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup usług dla bezpośredniej korzyści turysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy różnicę pomiędzy ceną zakupu surowca a ceną sprzedaży odpadów można zaksięgować w koszty podatkowe 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana w 2011 r. działalność społeczna, oświatowa i kulturalna domu kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakich przypadkach podatnik powinien podawać na fakturach symbol PKWiU?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodu Peugeot Boxer o ładowności poniżej 3,5 tony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Kto jest organizatorem transportu - podmiot który zamawia transport, czy ten który ponosi koszty tego transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaki dokument jest podstawą przeniesienia własności samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Która spółka powinna złożyć CIT-6R, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może zabezpieczyć się przed działaniem konkurencyjnym ze strony byłych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak prawidłowo wpisać wymiar urlopu w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy wspólnicy rozwiązanej spółki jawnej są następcami prawnymi tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy przez zakład złomowania pojazdów należy rozumieć stację demontażu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe wystąpienia wspólnika z spółki jawnej i darowania posiadanych udziałów żonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne