Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hejnar-Zawisza Anna
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. wynajmuje od nadleśnictwa grunty, które zostały wyłączone z użytkowania leśnego. Po zakończeniu rekultywacji o kierunku leśnym, potwierdzonej stosowną decyzją, grunty stają się lasem i są w dalszym ciągu wynajmowane przez spółkę. Czy w przedmiotowej sytuacji lasy są zagospodarowywane na podstawie planu urządzenia lasu, zgodnie z art. 39 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach - dalej u.l.? Czy dla lasów należy sporządzić UPUL, zgodnie z art. 19 u.l.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?