Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku w sprawie zmian stosunków wodnych wydał decyzję nakładającą obowiązki wykonania urządzeń zapobiegających szkodom na właścicieli działek nr 1 i 2. Od decyzji złożono odwołanie. Organ odwoławczy utrzymał decyzję burmistrza w mocy, więc obecnie jest ona ostateczna i podlega wykonaniu. Akta sprawy zostały zwrócone z SKO, jednak burmistrz stwierdził, że po dacie wydania swojej decyzji zmienił się właściciel działki nr 1, natomiast działka nr 2 zmieniła swój numer w ewidencji gruntów w wyniku podziału - bez zmiany właściciela. Jak w takim wypadku powinien postąpić burmistrz? Treść sentencji decyzji, w której nałożono obowiązki, jest niezgodna ze stanem faktycznym - obecnie zmienił się numer działki nr 2 i właściciel działki nr 1, a zmiany te nastąpiły już po wydaniu decyzji przez burmistrza.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?