Pytania i odpowiedzi

Jak postąpić, gdy faktura korygująca dotycząca zeszłego roku jest nie podpisana?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy starosta może kwalifikować samosiewy do powierzchni leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Kiedy należy wypłacić pracownikowi pierwszy dodatek za wieloletnią pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć urządzenie czyszczące?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Gdzie w bilansie wykazać zawartą umowę leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2018 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku adaptacji strychów, jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy świadczenie usług szkoleniowych z dziedziny stażu zawodowego jest zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca jest uprawniony do przeniesienia kosztów związanych z zatrudnieniem, na pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy umowa przelewu wierzytelności podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy VAT naliczony, wynikający faktury obciążającej za niedobory w towarach, podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy odnośnie zakupów dokonanych po dacie zakończenia działalności gospodarczej można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy rozliczyć faktury za najem lokalu oraz za obsługę programu lojalnościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy odsetki od debetu można uznać za koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy spółka sprzedając lokal użytkowy powinna doliczyć VAT, jeżeli przy jego zakupie nie płaciła VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie elementy opisowe musi zawierać faktura opłacana częściowo ze środków europejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Kusio-Szalak Iwona | Aktualne

Czy informacja o urlopie pracownika powinna się znaleźć w jego aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Siwonia Anna | Nieaktualne

Jak należy ustalić wartość początkową środka trwałego nabytego przed zawarciem małżeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaki formularz PIT należy zastosować w przypadku małżeństwa wspólnie wychowującego dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Dla jakich uczniów organizuje się zajęcia korekcyjno - kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Serafin Teresa | Nieaktualne

Jakim dokumentem rozliczyć przelanie na spółkę zobowiązań spółki X względem spółki Y?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jaki czynności należy dokonać, przekształcając dwie firmy w spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo przeliczyć różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie cechy powinna mieć umowa najmu, aby wynajmowany przedmiot był amortyzowany przez wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Pożyczka w obcej walucie - różnice kursowe

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zrekompensować pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób mam ująć w księgach rachunkowych zakup towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Co wchodzi w skład ceny nabycia lub kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Czy firma może odliczyć VAT od faktury dokumentującej otrzymanie od kontrahenta sprzętu AGD?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu refakturowanych mediów (dotyczy umów wynajmu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy odprawę emerytalną należy naliczyć z obu stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Na jakiej podstawie można udzielić spółce wodnej dotacji na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

W jaki sposób dokonywać potrącenia raty pożyczki z ZFŚS z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki dokument pracodawca winien przygotować dla pracownika, jeśli współfinansuje mu z ZFŚS kartę Banefit?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W której części RZiS pokazać uzyskane odsetki od pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Gawron Jacek | Nieaktualne

Czy należy złożyć korektę PIT-11 jeśli nieprawidłowo zastosowano koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dodatek stażowy należy wliczyć do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy kwota posiłków regeneracyjnych winna zostać uwzględniona na liście płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak rozliczyć wspólnika występującego ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawką amortyzować przenośniki taśmowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy opodatkować w VAT zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budowlami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy można rozliczyć VAT naliczony w przypadku usługi wynajmu personelu medycznego na rzecz podmiotu ze Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować usługi związane z nieruchomościami położonymi w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak zaksięgować powypadkową naprawę środków transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy pracodawca może zatrudnić pracownika, w ramach pełnego etatu, na trzech stanowiskach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak księgować wydatki z ZFRON stanowiące przysporzenie dla pracodawcy od których odlicza się VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Na jakiej podstawie została uchwalona Europejska Karta Ochrony Wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jak opodatkować usługi szkoleniowe, finansowane częściowo z dotacji z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy podatek VAT wynikający z niezapłaconych faktur powinien być zaksięgowany w koszty operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zaksięgować odsprzedaż usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy istnieje obowiązek wysłania ucznia na przymusową obserwację do szpitala psychiatrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne