Czy organ może uzależnić udostępnienie informacji o środowisku od wcześniejszego uiszczenia przez wnioskodawcę opłaty należnej za udostępniane informacje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może uzależnić udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie dokonywane na podstawie przepisów ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postaci kserokopii dokumentów, od wcześniejszego uiszczenia przez wnioskodawcę opłaty należnej za udostępniane informacje? Czy prawidłowym sposobem postępowania organu będzie pisemne poinformowanie wnioskodawcy o wysokości należnej opłaty za informacje objęte wnioskiem oraz zawarcie w tym piśmie prośby o wskazanie sposobu odbioru przygotowanych dokumentów, a dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej udostępnienie informacji, pomimo niewniesienia przez wnioskodawcę opłaty należnej za udostępnienie żądanych dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access