Pytania i odpowiedzi

Czy w 2011 r. należy wystawiać faktury wewnętrzne za zakup wody i herbaty dla pracowników i gości spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy usługach montażu piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę na aktualizację mapy nawigacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w przypadku przeznaczenia części kapitału zapasowego na kapitał zakładowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy w 2011 r. opodatkować usługę składu i łamania książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować w 2011 r. na gruncie VAT usługi szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w 2011 r. przy refakturowaniu sprzedaży z 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy od faktur związanych z budową w TBS budynku mieszkalnego na wynajem można dokonywać częściowego odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zakup przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej leków jest zwolniony z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak określić miejsce świadczenia w przypadku świadczenia we Francji usług doradczych na rzecz polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w przypadku nieodebrania towaru przez klienta mamy prawo do wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Na kogo należy wystawić PIT-11 w przypadku śmierci byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie uregulowania prawne dotyczą wykonywania filmów szkoleniowych z udziałem pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Karkowska Dorota | Aktualne

Czy możemy bez żądania nabywcy wystawić duplikaty niepotwierdzonych faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jakiej wartości wprowadzić do sp. z o.o. budynki i środki trwałe dla celów rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z duplikatu faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować fakturę za usługi Google w styczniu 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Jaką należy amortyzować program finansowo-handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób należy skorygować błąd dotyczący odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary ochronne pracownikowi pracującemu przy monitorze ekranowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy przedsiębiorca ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu równowartość diet oraz koszty noclegów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy odsetki od kredytu przeznaczonego na zakup gruntu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Jak prawidłowo sporządzić zeznanie roczne w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność w Polsce i w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy przyznaną dotację należy wykazać w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kiedy należy uregulować fakturę, jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy wniesione samochody jako uzupełnienie kapitału zakładowego podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakim wymiarze powinien być udzielony urlop wypoczynkowy pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób zapisywać rachunki za usługi objęte podatkiem VAT w księdze podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim wymiarze przysługuje pracownikowi urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracownikowi niepedagogicznemu, który korzystał z urlopu bezpłatnego przysługuje "trzynastka"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można zatrudnić na zastępstwo nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy członek rodziny pracownika może skorzystać z refundowanej z ZFŚS wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jaki należy wpisać PKWiU na fakturze dotyczącej usług pośrednictwa finansowego dotyczącej umowy pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dokonany zagranicą zakup samochodu osobowego należy wykazać w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły publicznej ponadgimnazjalnej jest zobowiązany do prowadzenia kontroli zarządczej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy na fakturach wystawianych po dniu 01 stycznia 2011 r. należy podać PKWiU danej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku zmiany statusu dostawy wewnątrzwspólnotowej na krajową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający w razie śmierci wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć sprzedaż samochodu na gruncie ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy gmina składa sama sobie deklarację na podatek od nieruchomości i czy ma obowiązek zapłaty tego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT premię pieniężną udzieloną kontrahentowi unijnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym miesiącu należy ująć w PKPiR koszty leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie rodzaje działalności gospodarczej podlegają bezwzględnemu obowiązkowi opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy faktury za najem lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w czasie zawieszania działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego powstaną w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak zaksięgować przekazanie zaległej części funduszu socjalnego w następnym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy wykonanie przyłącza należy ująć w PKPiR w dacie wystawienia dokumentów potwierdzających wykonanie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty udziału w targach w Pekinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy wykonywanie usług budowlanych w ramach podwykonawstwa może być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za abonament na Vademecum Głównego Księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak udokumentować sprzedaż nieruchomości dokonaną między spółkami, które mają tych samych udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne