Pytania i odpowiedzi

Czy dochody wspólnika – komandytariusza mogą być opodatkowane podatkiem liniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób księgować zakupione licencje w celu wdrożenia zintegrowanego programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jaki jest maksymalny czas na dołączenie faktur zakupu do raportu kasowego z datą zaległą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak zakwalifikować nowy środek trwały – rozdzielnię ŚN?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakich księgowań dokonać w przypadku, gdy osoba wprowadzająca na magazyn ujęła fakturę w innej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszt ogłoszenia w książce telefonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie powstanie przychód z tytułu przedawnienia zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W którym roku należy zaksięgować w koszty różnice w VAT wynikające z błędnie wypełnionej deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy oraz na jakie konta zaksięgować kwotę wynikającą z korekty proporcji vatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak prawidłowo dopełnić etat nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak i czy uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego premię kwartalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy zakup praw do znaku towarowego stanowi wydatek na nabycie wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile wynosi wymiar urlopu pracownika obsługi zatrudnionego w szkole na 1/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nowozatrudniony pracownik na stanowisku administracyjno-biurowym powinien odbyć instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy nauczycielom zatrudnionym na czas zastępstwa należy wypłacić trzynastkę za 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zachorowanie pracownika szpitala na grypę AH1N1 należy uznać za wypadek przy pracy czy chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy kobieta, która ma ukończone 60 lat i nie ma żadnego dochodu może się zwrócić do ośrodka o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów należy wprowadzić prawo do bezpłatnego używania samochodu do firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy fakturę VAT otrzymaną z tytułu zaliczki na poczet dostaw należy wpisać do PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pracodawca, który przejął pracowników jest zobowiązany wypłacić odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy wypłacany pracownikowi zwrot kosztów wynajmu mieszkania w Brukseli podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie roszczenie przysługują pracownikowi z tytuły nieterminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Za pomocą jakiego dokumentu można zmienić umowę zawartą na czas określony na umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

W jaki sposób należy poprawnie pokazać w rejestrach transakcję nabycia towaru w Szwajcarii w 2007 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak postąpić z fakturami zakupowymi wystawionymi przez dostawców z błędną nazwą naszej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Z jakim dniem powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w przypadku zakupu olejów smarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Daszczuk Paweł | Nieaktualne

Jaka powinna być stawka VAT na krajowe usługi przewozu osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy bezwarunkowo umorzone zobowiązania po spłaceniu układu z wierzycielami stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku obsługi maszyn do obróbki skrawaniem musi mieć czapkę na głowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić dyżur domowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak przeprowadzić procedurę wyboru rady pracowników na kolejną kadencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jaką stawką opodatkowane będą usługi jazdy konnej rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego należy wliczyć do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy przy księgach rachunkowych musimy na każdego kontrahenta internetowego zakładać oddzielne konta księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Do jakiej KŚT należy zaliczyć samochodowy rejestrator temperatury?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować i jaką stawką amortyzować linię do sortowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć ulepszenie samochodu użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty wykonania płaskorzeźby w holu budowanego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę za pobyt w hotelu mechanika, któremu zlecono naprawę maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy istnieje możliwość świadczenia pracy przez młodocianego w dniu, w którym odbywa naukę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Ostapczuk Magdalena | Aktualne

Czy umowa o pracę na okres próbny od 2 stycznia do 31 marca jest umową na okres trzymiesięczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2011 r., Ostapczuk Magdalena | Aktualne

Gdzie w bilansie wykazać materiały w drodze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie wymogi należy spełnić remontując dach obiektu wybudowanego w latach 40. ubiegłego wieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy spółka komandytowa prawa niemieckiego jest w Polsce podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadzie porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe w CIT wystąpią w przypadku wniesienia akcji w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć w CIT zwrot części składki ubezpieczeniowej w zamian za bezszkodowość?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku ze śmiercią pracownika, który pozostawił dwoje pełnoletnich dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Kiedy należy wyposażyć pracownika w środki ochrony przed upadkiem z wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Czy w zeznaniu rocznym PIT za dany rok, odliczeniu podlegają tylko darowizny przekazane tylko w tym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pożyczkodawca jest zobowiązany do zapłaty PCC z tytułu udzielenia pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego zakwalifikować przychody wspólników z udzielenia spółce licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach należy zawrzeć wartość umowy, od której zamawiający odstąpił?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Machulak Grzegorz | Nieaktualne

Czy pracownica może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jak uniknąć zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne