Questions and answers

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku zawarcia umowy na wspólne korzystanie z lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim wymiarze czasu pracy powinna pracować pracownica po podpisaniu porozumienia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób można pozyskać informacje czy dany pracownik jest reprezentowany przez związki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2013 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób spółka komandytowa powinna ująć fakturę korygującą datę sprzedaży towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie należy rozliczyć koszty gwarancji bankowej z tytułu zabezpieczenia wpłaty zaliczki przez inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Co należy rozumieć przez równoważny okres odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 3 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy będzie możliwe odliczenie VAT od nakładów poniesionych na budowę budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy biuro rachunkowe prowadzi PKPiR nieco odmiennie niż przedsiębiorca sam dokonujący wpisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy dodatek wyrównawczy przysługuje nauczycielom, którym stosunek pracy wygasł w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy do zawieranych cyklicznie umów o dzieło można stosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy gdy łącze internetowe znajduje się w miejscu zamieszkania podatnika można rozliczyć ulgę na internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Czy kwoty renty i odszkodowania otrzymanego z ubezpieczenia szpitala są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy można jednorazowo amortyzować samochody, które mają zaświadczenie VAT-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym lokalu stanowi kosztu uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy podatnik dokonuje amortyzacji środków trwałych w przypadku opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy podatnik musi wystawić fakturę w związku z wykonaniem wzajemnych usług najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy przez okres 2 lat w zamian za udostępnienie szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przychody i koszty z transakcji terminowych należy rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży na Allegro jest przychodem z tego samego źródła co przychód z handlu w sklepie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo uwzględnić w refakturze za styczeń 2013 r. koszty roku 2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy Starostwo Powiatowe musi stosować ustawę - Prawo zamówień publicznych do organizowania imprez i koncertów plenerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy usługi nadzoru budowlanego korzystają ze szczególnego terminu powstania obowiązku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy zapłacony PCC od wniesionych do spółki komandytowej wkładów stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy złożenie po terminie informacji CIT-ST stanowi wykroczenie skarbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do którego roku podatkowego spółka powinna zaliczyć przychody z tytułu faktur rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaka jest metoda obliczania podatku dochodowego PIT-5, przy uproszczonej metodzie wpłacania zaliczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy usłudze prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jaka wysokość wynagrodzenia przysługuje nauczycielowi, który nie przepracował całego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakich formalność należy dokonać w związku z otwarciem nowego punktu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie formalności należy podjąć w spółce jawnej po śmierci współwłaściciela w miejsce którego weszli spadkobiercy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie formy opodatkowania może wybrać podatnik w przypadku dzierżawy lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie kursy walut należy zastosować do przejęcia kredytu jako częściowej zapłaty za zakup maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie są zasady wypłaty oraz opodatkowania wynagrodzenia zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywołuje fakt zapłaty zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak nabywca powinien rozpoznać przychód od faktury, jeżeli towar w dalszym ciągu znajduje się w magazynie sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku zawyżenia stawek amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić stopień niepełnosprawności pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie nagrody w konkursie organizowanym przez sklep?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę organizacji konferencji na teranie Polski świadczoną przez spółkę brytyjską?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne w magazynie poza jednostką?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Kiedyk Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć w CIT korektę faktury dotyczącą zeszłorocznych należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak udokumentować przeniesienie na kontrahenta kosztów polisy OC i AC dotyczącej sprzedanego mu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zapisać w umowie o pracę informację o obowiązującym wymiarze czasu pracy pracownika zatrudnionego na 1/5 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne