Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W naszej firmie realizujemy projekt badawczy związany z konstruowaniem, a następnie wytworzeniem instalacji do pirolizy odpadów komunalnych (konkretnej ich frakcji tzn. frakcji RDF - możliwego do zakupu w pobliskim RIPOK-u). Na etapie prac badawczych uzyskaliśmy decyzję środowiskową i zezwolenie na przetwarzanie RDF-u dla instalacji R&D, testowej. Ponieważ prace te zmierzają ku końcowi tj. projekt jest już na finiszu chcemy wybudować na naszym terenie przybudówkę do istniejącej już hali produkcyjnej oraz posadowić w niej taką instalację, by służyła:

- jako instalacja pokazowa dla przyszłych nabywców (firma nasza chce produkować takie małe instalacje do pirolizy)

- jako instalacja zasilająca w energię nasze budynki (syngaz powstający w wyniku pirolizy kierowany będzie na silnik generatora, gdzie jest wytwarzana także energia możliwa do wykorzystania w naszych budynkach).

W związku z tym chcemy rozpocząć procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji DUŚ dla "przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu przybudówki do istniejącej już hali produkcyjnej, w której posadowiona zostanie w/w instalacja do pirolizy odpadów". Następnie chcemy uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów dla w/w instalacji.

Czy instalacja będzie zwolniona z obowiązku dotrzymania standardów emisyjnych jeśli dotrzyma się parametrów takich jak ze spalania gazu ziemnego?

Czy § 17 pkt 3 rozporządzenia o standardach emisyjnych dotyczy oczyszczonych gazów, które to gazy przestaną być odpadem?

Praca instalacji pirolizy przebiega bez dostępu tlenu i tym samym naszym zdaniem nie jest to spalanie odpadów. Obecność w procesie tlenu jest charakterystyczna dla spalarni odpadów, natomiast w naszej instalacji takiego dostępu tlenu nie ma i w naszym rozumieniu jest to termiczne przetwarzanie odpadów inne niż spalanie odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?