Questions and answers

Czy nagrody otrzymane w plebiscycie sportowym korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielce należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy nauczycielowi, który otrzymał orzeczenie o niezdolności do wykonywania pracy należy wypłacić odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy od faktur za artykuły spożywcze, z których wykonywane są posiłki, można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy od marca 2013 r. podatnik zobowiązany jest do zainstalowania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy osoba pochodząca z Izraela i uzyskująca przychód w Polsce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatek od zakupionej licencji będzie kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca i pracownik w drodze porozumienia mogą zmienić rodzaj umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownik może wystąpić z wnioskiem o odprawę emerytalną kilka lat po nabyciu prawa do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Czy starosta wydaje zezwolenia na transport odpadów pod rządami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy umorzone składki członkowskie to kwoty podlegające opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym należy uwzględnić dodatek za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy wody zrzutowe z pompy ciepła są ściekiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy wydzielone pomieszczenie socjalne stanowi budowlę w rozumieniu ustawy o podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do kiedy należy udzielić urlopu macierzyńskiego pracownicy, która jest zatrudniona w ramach umowy zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi obsługi zatrudnieniu w niepełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jaka jest stawka amortyzacji dla nieruchomości budynkowej (kamienicy) wpisanej do rejestru zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką kwotę należy wpisać w zeznaniu PIT-28 w dziale L poz. 124?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką opłatę powinno się pobrać przy zatwierdzaniu planu monitorowania CO2?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik obciążający najemców kosztami mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak dokumentować wynajęcie lokalu pomiędzy podmiotami powiązanymi, między którymi istnieje wspólność majątkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ewidencjonować tzw. blokady na kartach kredytowych klientów tytułem przyszłych rezerwacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Jakie będą na gruncie VAT konsekwencje dokonania bezpłatnego WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT wniesienie aportem spółki jawnej do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła niezgłoszenie do urzędu skarbowego darowizny na rzecz syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi obsługi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypłacić wynagrodzenie oraz wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty i przychody z tytułu obrotu energią?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak spółka powinna ująć w księgach towar przed wprowadzeniem na obszar celny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odpraw dla zwalnianych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy zaksięgować dokonany w grudniu zakup towaru i narzędzi, jeśli zapłata nastąpiła w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania PCC sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR należy ująć elementy zakupione na ekspozycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych wydatki związane z delegacją pracowników (nocleg, Internet)?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy gmina ma prawo odliczenia VAT z tytułu budowy garaży, które zostaną sprzedane?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy grafik może rozliczać swoje przychody w ramach działalności gospodarczej, zamiast umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy identyfikatorem podatkowym wynajmujących nie prowadzących działalności gospodarczej jest NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy korzystniej jest kupić grunt jako osoba prywatna, czy wprowadzić go do środków trwałych firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy opodatkować świadczenie z ZFŚS, gdy suma uzyskanych w danym roku świadczeń przekroczyła 380 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy oskładkować świadczenia z ZFŚS: wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wycieczki, świadczenie pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odwołanie przez pracownika od kary nagany może skutkować zamianą z kary nagany na karę upomnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy osoba towarzysząca pracownikowi na imprezie integracyjnej finansowanej ze środków ZFŚS powinna otrzymać PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy paczki i bony z ZFŚS podlegają zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pismo informujące o wzroście dodatku stażowego należy przechowywać w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy powstała w ciągu roku. firma ma obowiązek złożyć ZUS IWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca może wyrównać w 2013 r. odpis na ZFŚS, jeżeli został on zaniżony w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien uznać zdarzenie jako wypadek w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy przy produkcji sezonowej rezerwa na przyszłe koszty stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy rolnik musi opodatkować dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wartość zakupionych bonów stanowi koszt uzyskania przychodu zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w drodze rozporządzenia został określony rodzaj apteczki wraz z wyposażeniem stosowanym na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2013 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne