Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy u pracodawcy, który nie ma obowiązku powołania służby bhp w swojej firmie, ale zatrudnia na podstawie umowy o pracę m.in. specjalistę ds. bhp i ppoż. możne zatrudnić kolejnego bhp-owca na stanowisku starszego inspektora ds.bhp, który posiada wyłącznie studnia podyplomowe w zakresie bhp, celem zdobycia praktyki (min.rocznego stażu w służbie bhp), aby mógł nabyć prawo posługiwania się tytułem specjalisty ds. bhp?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?