Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam pytanie dotyczące podatku u źródła.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 od należności licencyjnych należy pobrać podatek u źródła z uwzględnieniem umów o podwójnym opodatkowaniu. Zgodnie z umową z Niemcami od tego typu należności (wynajem urządzenia przemysłowego) należy potrącić podatek w wysokości 5%. Interpretacje wskazują, że jeżeli podatek potrącany jest przez wypłacającego w momencie wypłaty, to dniem uzyskania przychodu będzie w tym przypadku dzień dokonania wypłaty i stosuje się kurs z ostatniego dnia roboczego ogłoszonego przez NBP poprzedzającego dzień wypłaty należności. Dopiero od tej kwoty wyrażonej w walucie polskiej należy obliczyć podatek. I tutaj mam pytanie dotyczących zaokrągleń tego podatku.

Należność wynosi 50 EUR, podatek 5%, wypłata 2018-10-01 kurs 189/A/NBP/2018, czyli 4,2714 czyli 50 EUR *4,2714 = 213,57 PLN , zaokr. 214 *5% = 10,70 zaokr. 11 podatek, do wypłaty kontrahentowi 50 - 2,58 czyli 47,42 EUR?

(2,58 EUR wynika z 11 PLN dzielone przez 4,2714).

Chodzi mi właśnie o wypłatę kontrahentowi, czy ona jest prawidłowo określona, jeżeli są wypłacane duże kwoty może nie ma to tak dużego znaczenia, ale przy małych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację