Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przyjąć zgłoszeniem budowę garażu o powierzchni zabudowy do 35m2, skoro inwestor wskazał, że będzie posadowiony na istniejącej płycie fundamentowej, która została wykonana w ramach pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym?

Inwestor zrealizował zgodnie z pozwoleniem na budowę budynek mieszkalny oraz płytę fundamentową pod budynek garażowo-gospodarczy, po czym zrezygnował z realizacji budynku garażowo-gospodarczego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 2011 r. wydał pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego - nie odnosząc się do wykonanej płyty fundamentowej. W 2018 r. inwestor ponownie wystąpił do organu, tym razem budowy budynku garażowego o nieco mniejszej powierzchni zabudowy tj. do 35m2, by móc wystąpić zgłoszeniem a nie pozwoleniem na budowę (bez przedkładania projektu budowlanego).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. jest to możliwe, ale jak mamy się odnieść do posadowienia budynku na istniejącym fundamencie, skoro budynek został odebrany w 2011 r. i dość sporo czasu upłynęło?

Skąd mamy wiedzieć w jakim stanie jest istniejący fundament?

Czy w takiej sytuacji nie powinniśmy nałożyć na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, żeby osoba z odpowiednimi uprawnieniami sprawdziła stan istniejącego fundamentu i możliwość zaprojektowania na nim budynku gospodarczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację