Pytania i odpowiedzi

Czy podlega zwolnieniu z CIT przychód z tytułu przedawnionej należności dotyczącej lokalu mieszkalnego i garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki wystąpią w przypadku pożyczki udzielonej sp. z o.o. przez jedynego wspólnika bez umowy pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabył prawo do 10 dni dodatkowego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przychody z obciążenia kosztem energii są zwolnione we wspólnocie mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy na fakturze dokumentującej WDT może widnieć pozycja "data sprzedaży"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatek na zakup towaru handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Co powinien zrobić podatnik w sytuacji, gdy kontrahent nie odesłał kopii podpisanej faktury korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć i udokumentować przekazanie rolnikowi biomasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien posiadać w miejscu sprzedaż podatnik, który nie musi używać kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien rozliczyć fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jakim symbolem PKWiU podatnik powinien wystawić fakturę na produkcję aparatów ortodontycznych i ich naprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można złożyć deklarację VAT-7 za dany miesiąc jeszcze w trakcie trwania tego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy osobie, wykonującej zawód sekretarki medycznej w SP ZOZ-ie, można rozszerzyć zakres obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Za ile lat należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy szpital może refakturować zakup oprogramowania i sprzedać go innej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć wewnątrzwspólnotową dostawę towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od usługi reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług marketingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W którym momencie należy ujmować w kosztach podatkowych wydatki związane z eksploatacja wynajmowanego mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy fakturę za współorganizację koncertu można wystawić ze stawką ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy nabywca winien rozliczyć otrzymaną fakturę korygującą "odwrotne obciążenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu świadczenia usług transportu na rzecz szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak nie płacić VAT z SAD importowego, tylko rozliczać VAT z importu bezpośrednio w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy stanowią w całości koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT dla usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy czas szkolenia bhp odbywanego przez pracownika służby bhp należy wliczyć do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób amortyzować kompleks wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć przychody zagraniczne po zmarłym mężu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

W jakim okresie rozliczenie podatkowe koszty przy zmianie metody kasowej na memoriałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy kwotę otrzymanej dotacji trzeba wykazywać w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy oprogramowanie typu Office zwiększa wartość laptopa, czy jest wartością niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia z faktury za energię?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo przyznać świadczenia rodzinne w ramach koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za usługi noclegowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż gier dokonywaną on line?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Ile wynosi wynagrodzenie za czas urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługę dostępu do giełdy transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość utworzenia w przedszkolu publicznym oddziału popołudniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy pracodawca może upoważnić kierownika działu kadr do wysłuchania pracownika przed nałożeniem kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy za dowód zapłaty można uznać cesję zawartą pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy ze 100% udziałem gminy powinien od stycznia 2014 r. przyjmować rachunki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik ma prawo odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenia za pracę na norweskim statku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odzyskanie VAT, w przypadku skorzystania z ulgi na złe długi, generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy polski marynarz, pracujący na norweskim statku, może rozliczyć się w Polsce wspólnie z małżonką?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić w celu zapewnienia przechowywania kopii faktur sprzedaży w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi budowy budynku mieszkalnego z pokojami gościnnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne