Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na koniec roku obrachunkowego spółka zajmująca się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na podstawie dokumentu wewnętrznego zaksięgowała opłatę za usługi wodne należną na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za IV kwartał 2018 roku. Faktycznie zobowiązanie ustalą Wody Polskie w informacji w okresie późniejszym na podstawie otrzymanych od spółki informacji na temat poboru i sprzedaży wody. Spółka otrzymała potwierdzenie salda na koniec roku od Państwowego Gospodarstwa Wodnego, które obejmuje należności wynikające z wystawionych już informacji.

Czy spółka powinna potwierdzić saldo z adnotacją, że w swoich księgach ma ujęte dodatkowo zobowiązanie z tytułu opłaty za usługi wodne za IV kwartał, czy może opłata za IV kwartał nie powinna być księgowana na koncie rozrachunkowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?